Za pár měsíců byl na světě golfový trenažér GOLF MOBILE BOOMERANG, jehož dva typy jsou už několik let na mezinárodním trhu. Bývalý hokejista a atlet však nezahálí ani nyní. Zhlédl se v úspěších kunovických softbalistů a rozhodl se vymyslet přístroj, který by jim byl platným pomocníkem na tréninku. Světová novinka už existuje a je přihlášena k patentování.

Odkud pramenil ten prvotní impulz vymyslet „zlepšovák" pro softball?

K samotnému činu mne přiměly velké úspěchy kunovických softballových týmů. Pravidelně o nich čtu na stránkách Slováckého deníku. Trenér Pavel Křivák mi hodně pomohl,hlavně poskytnutím základních informací o jejich tréninkových pomůckách a možnostech.

Zkuste i nesportovně založenému laikovi popsat svůj nový vynález.

V podstatě je to takové přenosné zařízení, které je určeno pro nácvik odpalu míčů ve vnitřních, ale také venkovních prostorách. Jedná se o přenosný přístroj (3kg-foto) , jehož úkolem je nejen  zefektivnit trénink, ale taky umožnit téměř všem, okusit jak chutná a co obnáší, dobrá trefa do letícího míče, kouskem "klacku".Podle prvních ohlasů, mohu říci, že  bude přínosem pro softball, baseball a některé podobné míčové sporty.

Jak se tedy s jeho využitím změní trénink?V čem konkrétně   je přínos vašeho zařízení?

Ta změna je hodně zásadní. Dosud se k tréninku odpalů  používá technika nepřenosná,prostorově i cenovně náročná, závislá na připojení ke zdroji energie, nebo jednoduché pomůcky, kde míč je  v klidové poloze na stojanu. Nový trenažér umožní, pomcí zabudovaného mechanizmu, snadno ovládaného nohou, katapultovat míč proti hráči, což nesporně zefektivní trénink.

Ale přístroj, který jste vynalezl, má dvě varianty. Jak se liší?

První varianta umožňuje odpal a návrat upoutaného, tréninkového míčku, který je ke stroji upevněný na šňůře a po odpalu se automaticky vrací zpět k hráči. Druhá varianta umožňuje odpalovat neomezené druhy míčů s rozdílnou pružností a hmotností. Zatímco první varianta je spíše pro jednoduchou hru, tak varianta číslo dvě je vhodná i pro klubové hráče, protože při použití různých druhů tréninkových míčů.jejich rozdílné vlastnosti, pružnost, hmotnost a velikost, zajišťují různý směr a rychlost nahrávky a tím zvyšují obtížnost odpalů.. Je vhodná především pro odpaly do sítí.

Prozraďte i některé technické detaily. Jak váš přístroj vlastně funguje?

Nechci zatěžovat řadou technických složitostí, které jsou pro mne, jako,konstruktéra strojaře, samozřejmostí. Ve stručnosti však lze přístroj popsat asi takto: Na pevném podstavci je stavitelně uchycena skříň se zabudovaným, katapultážním mechanizmem, ovládaným nášlapným systémem, propjeným táhlem. Skříň obsahuje samonavíjecí zařízení osazené šňůrou na které je rotačně uchycený míč a místo pro jeho uložení před odpalem.K aktivaci nahrávky, postačí došlápnutí ovládací páky s předstartovní polohy.

A kdybyste měl pojmenovat největší výhodu přístroje?

Těch je několik. Od mobilnosti, snadném ovládání, rozmanitosti směřování nahrávek které se přibližují skutečné, herní realitě, možnosti trénovat nebo soutěžit, téměř kdekoliv s minimálními nároky na prostor. Hráči tím pádem nejsou vůbec závislí na klimatických podmínkách. Nějaký déšť nebo vítr by při používání mého zařízení nemohl trénink ohrozit či komplikovat. Předpokládám  i cenovou dostupnost.

Máte už jasnou představu, co s vynálezem dále? Myslíte, že by bylo možné vyrábět jej sériově?

Konstrukce zařízení je pro svoji jednoduchost přímo koncipována pro velkoserivou výrobu tak, aby i cenová dostupnost sloužila pro rozvoj, hlavně mládežnického sportování. Zájem, nejen o distribuci, projevili lidé z USA a hlavně Japonska. Zatím jsem tam neodmítl pozvání, přesto zvažuji, že dám příležitostčeským firmám.Důvod je jasný - možná, přímá osobní spolupráce na případných alternativách a zajištění dohledu nad kvalitou, nejlépečeskýchvýrobků. Faktem je, žeexporthlavně do zemí, kde je softballová, baseballová pálka a rukavice v každé domácnosti, nabízí velké možnosti.