Při ukázkách středověkých her, šarvátek, soubojů i výcviku, stejně jako při slunovratovém rituálu byli účinkující proti divákům ve velké početní převaze. Akci, která se ve skanzenu pořádá už pátým rokem, byl přítomen také archeolog Luděk Galuška (na snímku), který Slováckému deníku odpověděl na několik otázek.

V čem podle vás spočívá nezájem lidí o tyto akce z dob Velké Moravy, které se ve skanzenu pořádají?
Nedovedu to úplně posoudit. Jsem přesvědčený o tom, že na Uherskohradišťsku obecně je hodně kulturních akcí. A lidé si vybírají, na které půjdou a na které ne. Sám to pozoruji na sobě. Dnes bych měl být třeba na Zahradě Moravy ve Starém Městě i na Kunovském létu, kam jsem pozván. Ale půjdu tam zítra. A pak, někteří lidé mnohdy ani nevědí, že je ve skanzenu při různých akcích čeká jakýsi duševní odpočinek, při němž se dozví mnoho zajímavého z doby našich předků.

Členové skupin, které se na slavnostech slunovratu podílejí, si kladou otázku, proč na ně přichází tak málo lidí z Modré a Velehradu. Vždyť skanzen mají doslova za humny…
Jsem docela zklamaný jistým nezájmem lidí z Velehradu a Modré o tuto akci. Ale i při některých jiných zde často potkávám jedny a ty samé lidi. Oni se tu zabaví, a jak se mně svěřují, baví se tu, stejně jako já, vždycky dobře. Obyvatelé Modré a Velehradu by si měli uvědomit, že oni mají tu neopakovatelnou kulturu, třeba v podobě oslavy slunovratu či jiných akcí, doslova za humny. Mrzí mě ale, že zůstávají sedět doma a nepřijdou se na ty akce do skanzenu podívat.

V dobových kostýmech jste se v sobotu vpodvečer zúčastnil spolu se starostou Modré a správcem skanzenu zasedání a hostiny vladyků.
Drtivé většině těch lidí, kteří se těmito akcemi vnitřně baví a zároveň jimi doslova a do písmene i žijí, nejde jenom o zrekonstruování nějaké bitvy. Oni se snaží také ukázat, jak se kdysi žilo. Patrné to bylo v sobotu vpodvečer při zasedání a hostině vladyků, doprovázené dobovou hudbou. Zasedání, jemuž předsedal nejvyšší vladyka, mělo řízený rámec. Každý z vladyků měl za sebou svého pobočníka nebo zbrojnoše. Když vladykové dojedli první či další chod jídla, nejstarší vladyka řekl pobočníkům, aby zbytky pokrmů v miskách odnesli lidu, aby se také najedl.

Jaké bylo na zasedání vladyků menu?
Konzumovala se tu jídla, která se v té dávné době připravovala. Byly to různé kašičky a kaše, ale také uzené nebo sušené maso. Nechyběl ani nakládaný sýr, který se podobal dnešnímu hermelínu. Byl velice chutný. Zajímavá byla ukázka divadla, která se po hostině odehrávala na dubových stolech knížecího paláce. Účinkující skupiny ukázaly, že dovedou nejen rekonstruovat bitvy, ale také se výborně bavit.

Zdeněk Skalička