Ve výrobě je nový jedenapadesátiprocentní vlastník. Proč k tomu došlo?

Tak tam je několik důvodů. Přirozeně před Letem teď stojí poměrně velké úkoly, hlavně z pohledu zvýšení výrobní kapacity i z pohledu organizace nosného programu modelu L-410. Takové kroky budou pochopitelně vyžadovat finanční prostředky. Ten druhý důvod je znovuzpřístupnění ruského trhu, protože investor je z Ruské federace. Je to skutečně významná firma. Domníváme se, že s jejich podporou budeme schopni obnovit dodávky nových letounů.

Firma Let už měla několik majitelů. V čem předpokládáte, že tento bude lepší?

Je to naprosto neporovnatelná situace. První soukromý majitel Letu byl vyhodnocen v rámci privatizačního řízení. Byla to firma, která sem sice přicházela s nějakým projektem, ale naprosto podcenila tu situaci ze všech možných hledisek, a to finančního, organizačního, technického, takže přirozeně nemohla být úspěšná. Skončilo to konkurzem. Poté se tady angažoval zlínský podnikatel se záměrem, jehož parametry si myslím nebyly zcela jasné a pochopitelně tedy také neúspěšné. My tady působíme tři roky, za tu dobu jsme podnik stabilizovali. Podnik v loňském roce hospodařil s účetním ziskem asi sto deset milionů korun, objem tržeb byl zhruba šest set třicet milionů korun.

To je zhruba čtyřnásobek toho, jaký objem tržeb tu byl v době, kdy jsme do Letu vstoupili. Čili to je zcela kvalitativně nová situace. Tady je soukromý subjekt, který prodává akcie, soukromý investor, který si vyhodnotil odbyty, a výsledek těch odbytů je takový, že oni si vyhodnotili ten podnik a rozhodli se své peníze investovat. To je tedy naprosto neporovnatelné se všemi těmi situacemi, které byly v Letu dříve.

Můžete nám trochu blíže představit tohoto nového investora?

Je to významná společnost z Ruské federace, zabývající se hlavně oblastí těžařského průmyslu, s leteckým průmyslem zatím nic společného nemá. Jejich hlavní motivací je diversifikace jejich aktivit a zejména tedy letoun L-410. Jelikož je v Ruské federaci velký potenciál pro dodávky letounů těchto modelů.

V Letu končí inženýr Blanička. Kdo přijde na jeho místo?

Pan Blanička končí k 30. červnu a je vybrán nový generální ředitel, který bude uveden řádně do funkce.

Pan inženýr Blanička byl výkonným ředitelem, teď bude generálním ředitelem. Je v tom rozdíl?

Rozhodli jsme se jmenovat generálního ředitele. Souvisí to s mírnou změnou systému řízení společnosti z hlediska kompetencí. Jeho kompetence budou mírně převyšovat kompetence výkonného ředitele.

K jakým změnám předpokládáte, že v nejbližším období přijde?

V úplně nejbližším období dojde v průběhu června k uspořádání valné hromady, na které dojde ke změně orgánů společnosti a bude představen nový generální ředitel.

Vojtěch Johaník

Související články:

Aircraft Industries koupili Rusové

Propuštěná: bonus za neschopnost