Osídlení v oblasti Ostrožské Nové Vsi však sahá daleko zpět před náš letopočet, protože na katastrálním území obce byly nalezeny historické předměty z dob lovců mamutů, to je 30 000 až 15 000 let př.n. l. V období 1. až 6. století našeho letopočtu začali toto území osídlovat první Slované a v 9. století dosáhlo toto území největšího rozmachu.

Během staletí se tvář obce Ostrožská Nová Ves stále měnila a v současné době se stává obec velmi zajímavou lokalitou pro místní občany i lidi z okolních obcí, kteří zde shánějí bydlení. Obec má totiž výbornou dopravní dostupnost vlakem, autobusem, autem či na kole po cyklostezce. V létě je zde možnost koupání a rekreace u štěrkových jezer a taky možnost využití zdravotního zařízení Sirnatých lázní na vyléčení mnoha neduhů těla. Velmi důležitým prvkem zvýšeného zájmu o obec je široká nabídka pracovních míst v místě i okolí díky šikovnosti zde působících podnikatelů.

Letošní rok je ve znamení oslav již zmíněného výročí, ale některé organizace též slaví svá kulatá jubilea:
• V měsíci květnu oslavila mateřská školka 30 let od výstavby nové budovy školky
• Sbor dobrovolných hasičů oslavil v měsíci červenci 120. výročí založení sboru
• 3. ročník Českého poháru – v závodech dračích lodí na Kunovské tabuli se konal 9. a 10. 8. 2008

Vážení čtenáři, hlavně bych Vás chtěl pozvat na akce, které se v Ostrožské Nové Vsi budou konat v měsíci srpnu až měsíci prosinci 2008:
31. 8. 2008 - Léto s dechovou hudbou Novešťanka v Sirnatých lázních
23. 8. 2008 - Výstava fotografií z historie Ostrožské Nové Vsi – obřadní síň
23. 8. 2008 - Dny obce Ostrožská Nová Ves (areál fotbalového hřiště)
24. 8. 2008 - Dětský den v parku Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves
29. 8. až 31. 8. 2008 - Slovácká 500 – mezinárodní mistrovství Moravy v kanoistice
13. 9. a 14. 9. 2008 - Účast obce na Slavnostech vína v Redutě, Uherské Hradiště
26. 9. až 28. 9. 2008 - Stavění máje a tradiční hody s Právem před Orlovnou a ve SC
25. 10. 2008 - 40. výročí dechové hudby Novovešťanka (sportovní hala)
21. 11. až 23. 11. 2008 - Kateřinské slavnosti – divadelních souborů
21. 12. 2008 - Předvánoční komorní koncert kostel – sv. Václava

Pozvánka na Svatováclavské hody s právem 2008

PÁTEK 26. 9. 2008, 20.00 hod.
Předhodová zábava se skupinou ČMELÁCI

SOBOTA 27. 9. 2008, 17.00 hod.
Stavění máje s folklorním vystoupením Pěveckých souborů z Uherského Ostrohu, Ostrožské Lhoty a Ostrožské Nové Vsi
19.30 hod. - Předhodová zábava s dechovou hudbou Šohajka a cimbálovou muzikou ve sportovní hale

NEDĚLE 28. 9. 2008, 13.00 hod.
Hodová mše svatá
14.30 hod. - Chození po stárkoch s DH Novovešťankou a místní cimbálovou muzikou Jatelinka
16.30 hod. - Předání práva na hale a vystoupení souborů
17.30 hod. - Představení bývalých stárků
19.00 hod. - Hodová zábava s DH Novovešťankou

V letošním roce, kdy obec Ostrožská Nová Ves slaví 750 let od první písemné zmínky o obci, se uskuteční při hodech 28. 9. 2008 SETKÁNÍ BÝVALÝCH
STÁRKŮ. Žádáme proto bývalé stárky, aby přišli v krojích a účastnili se letošního slavnostního hodového průvodu.

Navštivte naše sirnaté lázně

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves se nacházejí v nádherném a klidném parku v blízkosti přírodních jezer, asi 8 km od okresního města Uherského Hradiště, v samém srdci Moravského Slovácka. Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves byly založeny v roce 1903. Podnět ke zřízení dal v roce 1902 novoveský rodák Dr. František Botek, když se z praxe a chemickým rozborem přesvědčil, že sirná voda v močále v místě dnešních lázní je léčivá. V roce 1903 byl schválen návrh na vybudování lázní a byla otevřena první lázeňská budova se šesti kabinami a čekárnou. Se vzrůstajícím zájmem o lázeňskou léčbu byl postupně rozšiřován balneologický provoz a budovány objekty pro ubytování pacientů. Poslední modernizace a přestavba lázní proběhla v roce 2002.

Stanislav Tureček, starosta