Barokní hřbitov ve Střílkách

Barokní hřbitov ve Střílkách je unikátní památka z 1.poloviny 18. století. Svou originální architekturou a sochařskou výzdobou je hřbitov vzácné umělecké dílo z doby baroka, jedinečné nejen u nás v České republice, ale zcela výjimečné v oblasti umění evropského významu. V únoru roku 2010 byl střílecký hřbitov prohlášen národní kulturní památkou.

Hřbitov se výrazně uplatňuje v panoramatu Střílek. Vyvýšená terasa na níž je hřbitov situován a jež vznikla vyrovnáním severního svahu terénu na okraji obce má čtvercový půdorys, 
nároží čtverce jsou vykrojena a nahrazena oblouky  dovnitř klenutými. Mohutná obvodová zeď je z velkých kamenných kvádrů ukončená parapetní zídkou oboustranně zdobena páskovým a meandrovým barokním dekorem. Zídka je dělena zdobenými podstavci pod sochy a  sousoší putti. Uzavřená plocha pod pohřbívací hlínou je podložena zdivem ve formě pánve. Nástupní plošina hřbitova pod níž je hrobka je přístupná oboustranným schodištěm. Násyp hřbitovního pole má důmyslný systém drenážního odvodnění, které vyúsťuje do obvodových zdí.

Na vstupní plošině stojí nádherná socha smutečního anděla v nadživotní velikosti - strážce hřbitova s popelnicí , pruty a štítem s pohledem upřeným do dálky. Postava anděla dává křesťanské poselství  "Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš". Při opravě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v letech 1956-1958 byly na zeď vstupní terasy přemístěny čtyři vázy ve tvaru kráterů snesené z římsy věže farního kostela. Představují křesťanské symboly peklo, smrt,nebe, očistec.

Střílecký barokní hřbitov je dochován ve své architektonické koncepci a sochařské výzdobě v původním stavu. Od 1.5 do 30.9 je areál stříleckého hřbitova zpřístupněn veřejnosti. Průvodci zajišťují výklad o historii a symbolice barokních soch umístěných na hřbitově. Vstupné pro jednotlivce s výkladem 30,- Kč. Děti do 15 let zdarma. Zájezd: vstupné 15,- Kč/osoba, průvodce 150,- Kč. Zájezdy je předem nutné objednat. Výklad je také zajištěn v jazyce anglickém, německém. Možnost stravování.

SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ