Přestože se to na první pohled může zdát morbidní, pohřby vrcholných členů královské rodiny, jako jsou královna a princ Philip, se plánují měsíce někdy i roky před jejich smrtí. Hned, jak tedy královna zemřela, byla odstartována Operace Londýnský most, která dala britským úředníkům signál, že přípravy na pohřeb panovníka mohou začít.

Winston Churchill je zatím posledním nečlenem královské rodiny, který měl státní pohřeb.
Největší pohřby státníků: Při Churchillově Alžběta II. porušila protokol

Podobně tomu bylo i u dalších pohřbů s výjimkou princezny Diany, u které se tak brzký odchod nečekal. V tu dobu už byla navíc rozvedená s princem Charlesem. Málokdo ví, že pohřeb, který se konal na počest princezny Diany, byl ve skutečnosti přesně stejným obřadem, jaký byl plánován pro jiného vysoce postaveného člena královské rodiny, a to Alžbětu, královnu matku. Odhalila to zpráva z roku 2020.

Jak popsala expertka na královskou rodinu Rachel Bowieová Daily Express: „Když rakev procházela kolem, královna Alžběta sklonila hlavu. Stála před Buckinghamským palácem s královnou matkou. Smuteční průvod a obřad se pravidelně nacvičovaly posledních 22 let v rámci příprav na skon Alžběty, královny matky. Říkalo se tomu Operace Tay Bridge. Bowieová dále dodala: „Bylo docela divoké, že královna matka viděla svůj vlastní pohřeb v reálném čase.“ Zemřela až pět let po Dianě ve 101 letech.

Výjimečný okamžik

Už dopředu se vědělo, že Alžběta II. bude mít na rozdíl od královny matky nebo prince Philipa, kteří měli slavnostní královský pohřeb, jenž je určen pro chotě panovníka, následníka trůnu nebo členy královské rodiny s vysokou vojenskou hodností, státní pohřeb. Mezi ceremoniálními a státními pohřby je jen nepatrný rozdíl.

Britský král Karel III. u rakve s pozůstatky jeho matky, zesnulé královny Alžběty II.
VIDEO: Pohřeb Alžběty II. Svět sledoval poslední cestu britské královny

Státní pohřby jsou privilegiem vládnoucích monarchů, i když v minulosti ho měli například i britský premiér Winston Churchill nebo lord Nelson. „Všichni ostatní, byť jsou to významné osobnosti kulturního a politického života, mohou mít ceremoniální, královské či výjimečné pohřby, ale státní pohřeb může mít jedině panovník. Naposledy k takovému pohřbu došlo v roce 1952, kdy zemřel král Jiří VI.,“ objasnil odborník na britskou monarchii a bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt. Opět se tedy odehrálo něco, co Británie dlouhých sedmdesát let neviděla.

Pohřeb královny Alžběty II.:

Jak probíhala jednotlivá rozloučení?

Princezna Diana
Datum úmrtí: 31. srpna 1997
Dny před pohřbem: Rakev princezny byla odvezena z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství v pohřebním průvodu, který hlídala policie. Princové Charles a Harry, lord Spencer, William a princ Philip šli dvě míle za Dianinou rakví během nechvalně známého průvodu centrem Londýna a míjeli statisíce truchlících. Po téměř dvouhodinovém průvodu začal v 11 hodin obřad. Princezna z Walesu měla po celou dobu uzavřenou rakev, protože královská rodina si myslela, že by bylo neuctivé nechat ji otevřenou po autonehodě a pitvě.
Hostů na pohřbu: 2000
Sledovanost: 31 milionů lidí v Británii
Zajímavost: Bylo to podruhé, co královna Alžběta II. pronesla zvláštní projev – poprvé v únoru 1991 během první války v Zálivu. Vyjádřila soustrast nad úmrtím své bývalé snachy a vysvětlila, že rodina odložila svůj návrat do Londýna, aby William a Harry mohli truchlit soukromě ve Skotsku.
Místo uložení: V rodinném sídle středoanglického Althorpu nedaleko Northamptonu.

Pohřeb princezny Diany 6. září 1997. Ulice Londýna zaplnily tisíce lidí, kteří toužili spatřit princezninu rakev a naposledy se rozloučit s oblíbenou šlechtičnou.
Pohřeb princezny Diany: Strach z lynče Charlese i projev, který rozdělil rodinu

Alžběta, královna matka
Datum úmrtí: 30. března 2002
Dny před pohřbem: Po převozu do Londýna byla rakev nejprve umístěna v St James’s Palace, později převezena do paláce ve Westminsteru, kde byla v doprovodu 1600 vojáků vystavena.Její čtyři vnuci – princové Charles, Andrew, Edward a vikomt Linley – se postavili na stráž na znamení úcty. Pohřeb s krycím názvem Operace Tay Bridge byl nazkoušen už dvaadvacet let před jejím úmrtím v roce 2002. Rakev byla zahalena její osobní standartou, věncem květin a korunou posazenou na polštáři.
Hostů na pohřbu: 2200
Sledovanost: přes 10 milionů lidí v Británii
Zajímavost: Ačkoli královská rodina i vláda prohlásily, že si nepřejí, aby byly sportovní události odkládány nebo rušeny, sportovní organizace po celé Británii se k tomu postavily po svém a vzdávaly královně matce hold.
Moderátor BBC Peter Sissons pak dostal od veřejnosti vynadáno, protože oznámil smrt královny matky ve vínové kravatě a ne v černé, jak by se slušelo.
Místo uložení: V Pamětní kapli krále Jiřího VI. vedle svého manžela, spolu s popelem jejich dcery Margaret.

Zdroj: Youtube

Princ Philip
Datum úmrtí: 9. dubna 2021
Dny před pohřbem: Smrt vévody zahájila operaci Forth Bridge. Do začátku obřadu spočinuly ostatky prince v soukromé kapli uvnitř hradu Windsor. Poté byla rakev přesunuta do přistaveného pohřebního Land Roveru navrženého samotným vévodou z Edinburghu. O pět minut později vyrazil skromný průvod smutečních hostí lemovaných armádou. Za nimi šla rodina až na samotnou královnu, která čekala v kapli sv. Jiří. Procesí dorazilo k západním schodům kaple. Rakev byla vynesena ke dveřím a začal zhruba padesátiminutový obřad.
Hostů na pohřbu: 30 (kvůli epidemiologickým opatřením, původně mělo být 800)
Sledovanost: 13,6 milionů lidí v Británii
Zajímavost: Královna zakázala rodině mít na sobě vojenské uniformy i přesto, že Filip byl hrdým vojákem. Harry by totiž musel mít jen oblek, zatímco jeho bratr i otec by měli uniformy.
Místo uložení: V královském trezoru v kapli svatého Jiří ve Windsoru. Po královnině uložení budou jeho ostatky přemístěny do Pamětní kaple krále Jiřího VI.

Královna Alžběta II. v kapli sv. Jiří ve Windsoru.
Británie se rozloučila s princem Philipem. Ostatky uložili do královské hrobky

Královna Alžběta II.
Datum úmrtí: 8. září 2022
Dny před pohřbem: Truchlení začalo ve Skotsku, teprve poté byly královniny ostatky letecky přepraveny do Londýna. Z Buckinghamského paláce vyrazil k Westminsterskému smuteční průvod, kde nechyběla rodina a také slavnostní vojenská jednotka. Následně se uskutečnila bohoslužba a rakev byla vystavena, aby se s panovnicí mohli rozloučit poddaní. Desátý den se uskutečnil ve Westminsterském opatství pohřeb. Ve Windsoru v hrabství Berkshire a v Londýně se odehrály pohřební průvody a v kapli svatého Jiří se konala zádušní bohoslužba.
Hostů na pohřbu: kolem 2500
Sledovanost: přes 30 milionů lidí v Británii
Zajímavost: Královnin pohřeb se konal ve stejném kostele, ve kterém se v roce 1947 provdala za vévodu z Edinburghu a kde se o šest let později konala její korunovace. Už dopředu se vědělo, že se na děkovné bohoslužbě bude zpívat píseň Pán je můj pastýř, která zněla i během její svatby.
Místo uložení: Rodinná kaple svatého Jiří ve Windsoru vedle své sestry a rodičů. Později vedle manžela prince Philipa.

V posledních letech je královna Alžběta II. známa svými barevnými kostýmy a ladícími klobouky.
Británii na pohřeb Alžběty připravila Operace Londýnský most. Vše je naplánováno