Ti sice již dávno za zvuku sirén opustili svá sídla, nicméně v první řadě mají nadmíru práce na samém okraji sídliště. Hledají totiž místo, kudy vůbec přes parkující vozidla dostat k hořícímu bytu veškerou svou potřebnou techniku.

V tomto případě se naštěstí jedná pouze o jeden z nejčernějších scénářů. I ten se však kdykoliv může stát hrůznou realitou. Tomu nasvědčilo i nedávné cvičení hasičů na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti. Už jen pouhá dvě hasičská vozidla měla velký problém se k „postiženému bytu" vůbec dostat. Zaparkovaná auta totiž místy velmi komplikovala či dokonce zcela znemožňovala příjezd techniky až na místo cvičení.

„Takový problém bohužel přetrvává ve většině městech kraje a hlavně na jejich sídlištích. Uherské Hradiště v tomto směru nevyjímaje. Na sídlištích míváme velké problémy s průjezdností naší techniky, a to vzhledem k její šířce a celkovým rozměrům. Navíc třeba výšková technika se musí při zásahu také zapatkovávat a v tom případě je pro ni nutné ještě daleko víc místa," nastínil nejzásadnější problémy podobných zásahů mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Libor Netopil.

Ovšem na druhou stranu sám vzápětí uznává, že ne vždy jsou na vině pouze samotní řidiči.

„Samozřejmě se vždy najdou nějaké jednotlivé přestupky, když třeba lidé parkují na místě, které je vyhrazeno jako nástupní plocha požární techniky, ovšem z velké části je to o tom, že naše sídliště byla vystavěna v úplně jiné době a nebyla rozhodně chystána pro takové množství parkujících vozidel," dodal Libor Netopil. A jeho slova potvrzují také představitelé uherskohradišťské radnice.

„Bohužel naše sídliště vznikala z velké části v dobách socialismu a rostoucí stupeň automobilizace výrazně převyšuje kapacity parkování, pro které byla původně určena. To dnes vede doslova k živelnému parkování, které je mnohdy na hraně zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci," vylíčil nepříjemná fakta mluvčí úřadu Jan Pášma.

To má podle jeho slov dopad jak na průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, tak například i na svoz odpadů, nebo na zajišťování zimní údržby.

Samotnou neukázněnost řidičů na sídlištích se snaží průběžně řešit například strážníci.

„Problematice špatně parkujících vozidel na sídlištích se samozřejmě pravidelně věnujeme, nicméně není to jednoduché. Pokud se tam nenachází například nějaké omezující značení, musíme v první řadě takový přestupek především prokázat. Počty takto řešených přestupků se pohybují měsíčně v řádech desítek," sdělil za městskou policii v Uherském Hradišti její velitel Vlastimil Pauřík.

Jak se ovšem město dlouhodobě vyrovná s rapidním nárůstem automobilů ve svých ulicích, zůstává otázkou.

„Ideální stav parkování na sídlištích neexistuje. Bohužel ani není v silách města navýšit plochy pro parkování na sídlištích tak, aby se vyrovnal nepoměr velkého počtu vozidel a naopak nedostatek ploch k parkování, a to vše bez toho, aniž by docházelo k újmě například na zeleni," varoval před záludnostmi případné masivní výstavby parkovišť Jan Pášma.

Radnice se však podle jeho slov problematikou parkování dlouhou dobu zabývá. Pro největší hradišťské sídliště Štěpnice byla zpracována územní studie, zaměřená na zkapacitnění parkování s ohledem na minimální dopady na vzrostlou zeleň. Parkování na ostatních sídlištích ve městě by pak měl řešit aktuálně zpracovávaný generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.

Snad se tak stane dříve, než některé z hradišťských sídlišť zažije kalamitní situaci, jaká se odehrála před lety na zlínských Jižních svazích.

„Tehdy při požáru bytu ve výškové budově museli hasiči rychle běžet s hadicemi a technikou několik stovek metrů, protože naše vozidla objížděla celé sídliště a hledala vůbec nějaké přístupové cesty," zavzpomínal na jeden z odstrašujících případů Libor Netopil.