V tamějším výrobním objektu se totiž vznítila část technologického zařízení, což způsobilo mimo jiné také značné zakouření samotného výrobního objektu. Na místo přivolaní hasiči kolem 11. hodiny zamezili dalšímu šíření požáru, k odvětrání použili přetlakové ventilátory a až do odpoledních hodin ochlazovali nádrže s toluenem. „Většímu rozšíření požáru zabránili sami zaměstnanci, kteří se až do příjezdu hasičů snažili uhasit oheň za pomoci přenosných hasicích přístrojů. Žádný z nich nebyl zraněn," sdělil mluvčí hasičského sboru Zlínského kraje Roman Žemlička. Požární poplach byl v souvislosti s událostí v Colorlaku vyhlášen jednotkám profesionálních hasičů v Uherském Hradišti a dobrovolným hasičům z Kunovic, Starého Města a podniku Colorlak. Zásahu se zúčastnilo pět cisternových stříkaček, na místo požáru se dostavila Policie České republiky a vyšetřovatelé hasičů. „Vyšetřování zůstává v naší kompetenci a věc je stále v šetření. Výsledek bude v tomto případě znám nejspíš až v řádu týdnů. Předběžnou škodu jsme vyčíslili na 1 milion korun, díky zásahu byly uchráněny technologické zařízení, uskladněný materiál a samotná stavba v předběžné výši 50 milionů korun," upřesnil další informace Roman Žemlička.