Ten nález ohledal a dospěl k názoru, že se skutečně jedná o dělostřeleckou minu ráže 82 milimetrů. Nebezpečnou munici pyrotechnik poté převezl ke znehodnocení.