Když do domu uhodil blesk, byl majitel doma. Jeho i souseda vyhnala ven ohlušující rána. Vyběhli oba ven a uviděli, že hoří střecha přístavku.

„Plameny prý v počátku prskaly jako rachejtle. Soused roztáhl zahradní hadici a až do příjezdu hasičů hasil oheň vodou a taky ochlazoval konstrukce sousedního domu," sdělil za krajské hasiče Roman Žemlička.

Dům zasažený požárem je dvoupodlažní s podkrovím a stojí v řadové zástavbě.

„Je zajímavé, že i když je nižší než okolní domy, vybral si blesk právě tuto stavbu. Pravděpodobně si blesk našel cestu kvůli použitým kovovým materiálům v hřebeni sedlové střechy," zamyslel se Roman Žemlička.

Hasiči dostali oheň pod kontrolu za 25 minut od příjezdu první jednotky. Po uhašení plamenů byla termokamerou provedena kontrola stavby, zda se někde nenalézají skrytá ohniska a dále se kontrolovala teplota konstrukcí. Škoda způsobená požárem byla stanovena v předběžné výši 700 000 korun.