Košer produkty Hamé vyrábí výhradně ve svém závodě v jihomoravském Podivíně, a to více než 16 let. Tamní závod Hamé pravidelně navštěvují rabíni a kontrolují, zda se vyrábí dle pravidel košer. Jde přitom zejména o použité suroviny, které musí být striktně v kvalitě košer.

„Toto je velmi dobrý závod na výrobu košer produktů pro děti. Výrobky odsud jdou do Belgie i jinam do Evropy a naprostá většina míří na izraelský trh, " řekl při příležitosti výroby košer produktů rabín Benjamin Hoffman, který na výrobu přijel dohlížet přímo z izraelského Jeruzaléma.

„Pro nás jsou košer výrobky do určité míry specifickým specializovaným výrobkem, který je ale obchodně zajímavý a jeho exportní možnosti stále rostou. Při výrobě spolupracujeme s tradičním rabinátem Badatz Edah HaChareidis, který je znám jako jeden z nejstriktnějších co se týká požadavků košer kvalitu. V Izraeli mají tyto námi vyráběné kojenecké výživy v košer kvalitě velmi významný tržní podíl, naleznete je prakticky po celém Izraeli v nejdůležitějších obchodních sítích," říká Marcela Mitáčková, ředitelka pro marketing a vývoj skupiny Hamé.

Co je to košer výrobaSlovo košer (hebrejsky „kašer") znamená doslova vhodný, jinak řečeno v širším slova smyslu řádný, čistý nebo akceptovatelný, zkrátka vše co je dovoleno a je správné. V judaismu existuje soubor pravidel pro rituální způsobilost – tzv. Kašrut. Používá se zejména v souvislosti s potravinami: co je povoleno k jídlu, je označováno jako „kašer" (doslova vhodné, aškenázská výslovnost je právě „košer"). Samotná pravidla, zákony a nařízení košer pocházejí z bible, konkrétně jsou uvedeny v talmudu a jiných židovských tradicích. Tyto zákony a nařízení jsou aplikovány po staletí, za všech podmínek a situací, stejně jako v dávných dobách i v dnešní době.