Ministři odsouhlasili programy COVID adventní trhy, COVID nepokryté náklady - sektorová podpora, COVID 2022 - sektorová podpora a COVID bus. V každém programu budou platit jiné podmínky čerpání, stanovena je i různá maximální výše pomoci. Podnikatelé si budou muset vybrat jeden dotační titul, příspěvky nebude možné kombinovat.

Stánkaři na adventních trzích budou mít nárok na pomoc podle počtu stánků a dní protiepidemických omezení, uvedl Síkela. Za jeden stánek bude podpora činit 5000 korun na den, za dva 8000 korun, za tři 11 tisíc korun. Jeden žadatel bude moci získat nejvýše 330 tisíc korun. V rámci programu COVID adventní trhy vláda připravila náhrady i pro organizátory vánočních trhů, kterým byls nařízením vlády akce zrušena. Kompenzace se budou počítat podle Síkely od marně vynaložených nákladů a dosáhnou až 80 procent. Ministerstvo průmyslu a obchodu by první peníze mohlo začít vyplácet do tří týdnů.

Programy COVID Nepokryté náklady a COVID 2022 se budou týkat cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen a pořádání akcí. Pomoc budou moci čerpat podnikatelé, kteří od 1. listopadu do 31. prosince zaznamenali pokles obratu alespoň o 50 procent v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Stát jim přispěje na 50 procent nákladů, maximálně ale 1,5 milionu korun.

Pro pořadatele kulturních, sportovních a dalších akcí bude rozhodným obdobím 1. listopad až 28. únor letošního roku. Získat budou moci podporu až na 70 procent nákladů.

Stejné vstupní podmínky jako COVID Nepokryté náklady bude mít titul COVID 2022, ze které budou moci podnikatelé čerpat 500 korun na zaměstnance na den. Podpora na jednoho žadatele z programů COVID Nepokryté náklady a COVID 2022 nebude smět podle Síkely překročit tři miliony korun. Týká se to ale pouze pořadatelů akcí. Na ostatní se vztahuje limit 1,5 milionu korun. Na COVID Nepokryté náklady ministerstvo průmyslu počítá s alokací dvě miliardy korun, na COVID 2022 bude připraveno 1,75 miliardy korun.

COVID bus bude sloužit zájezdovým dopravcům s propadem obratu za rozhodné období rovněž o polovinu proti roku 2019. Připraveno pro ně podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je až 400 milionů korun. Na jednoho žadatele připadne nejvýše 2,5 milionu korun. Pomoc se bude počítat od počtu sedadel a také emisní normy, kterou splňují jednotlivé autobusy. "Máme zájem na tom, co nejrychleji ten program vypsat, aby bylo možné finanční prostředky čerpat už v prvním pololetí letošního roku," uvedl Kupka.

Fiala a Síkela dnes kritizovali předchozí vládu, která podle nich slíbila náhrady, aniž na ně měla vyčleněné peníze v rozpočtu. Úpravou podmínek nový kabinet ušetřil kolem sedmi miliard korun, dodal Síkela.