Ve snaze úzce propojit vzdělávání, výzkum a výrobu založili projekt Region 2047 a 1. září v uherskohradišťské Redutě podepsali jeho aktéři memorandum o spolupráci. Jeho těžištěm je rozvoj středoškolského vzdělávání, chápaného jako start k úspěšnému profesnímu a potažmo i životnímu zakotvení mladých lidí.

Slovácké divadlo
Slovácké divadlo odstranilo ze stěn vystavená ocenění. Změna vizuálního stylu?

Za iniciativou Region 2047 stojí významné firmy Slovácka - společnosti 5M, ALTECH, BD SENSORS, COLORLAK, Česká zbrojovka, KOVOKON Popovice, MESIT holding, Aircraft Industries, Ray Service, Slovácké strojírny a také Rudolf Jelínek. U podpisu memoranda nechyběli ani vedoucí představitelé Kunovic, Starého Města, Uherského Brodu a Uherského Hradiště či senátor Senátu ČR Josef Bazala i poslanec PS Stanislav Blaha.

Vize pro dalších 25 let

„Naše iniciativa vznikla v roce 2022. Už tehdy jsme si řekli, že chceme regionu vrátit, co nám dal. Tady jsme mohli žít a vybudovat úspěšné podniky, teď jsme připraveni poskytnout své zkušenosti a udělat něco pro další generace. A protože pracujeme s rozvojovou vizí pro budoucích 25 let, vznikl název Region 2047,“ vysvětlil Petr Gabriel ze společnosti Ray Service. Na fatální problém nedostatku zaměstnanců poukázal Antonín Machala ze společnosti ALTECH.

Historický platan kvůli ulomené větvi v Uherském Hradišti preventivně ořezali.
VIDEO: Historický platan v Hradišti preventivně ořezali. Co s ním bude dál

„To chceme změnit a vycházíme z toho, že základem prosperující firmy je spokojený člověk, který má v dosahu vše, co potřebuje ke spokojenému životu,“ naznačil Antonín Machala.

Zakladatelé iniciativy Region 2047 se shodují, že na malém území Uherskohradišťska a Uherskobrodska je koncentrována velká kumulace silných podniků se specifickým know-how, ovšem ty se navzájem přetahují o pracovní sílu. Vyvstává tak akutní potřeba začít kooperovat, hledat talenty mezi mladými lidmi, udržet si je a dát jim důvod i podmínky trávit zde volný čas podle svých představ, zakládat rodiny, trvale se zabydlet v této části Moravy.

„Za stěžejní oblast, na niž je potřeba zacílit pozornost, považujeme středoškolské vzdělávání úzce propojené s výzkumem a výrobou. Proto připravujeme projekt regionálního kampusu – tak, aby jeho výstavba mohla začít v roce 2028,“ informoval Karel Mareček ze společnosti BD SENSORS.

Momentálně podle Antonína Machaly zvažuje iniciativa Region 2047 tři nabídky pozemků pro vybudování kampusu.

„Všechny jsou z trojměstí Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město a jeden z nich je dokonce šedesátihektarový. Během roku, dvou bychom z nich měli vybrat,“ prozradil Machala.