„Firma ALUCAST je významným zaměstnavatelem lidí z regionu pod Buchlovem. Našla v něm práci řada občanů z naší vesnice, kteří pracovali v bývalé keramičce nebo v šicím průmyslu, který u nás fungoval. Moc si vážím toho, že firma podporuje činnost spolků v naší obci,“ vysekl Oldřich Vávra, starosta Tupes, poklonu jednateli Alucastu Jarmilu Cilečkovi.

Druhou lahůdkou byla vernisáž s názvem Odlitky pro krásu i užitek. V expozici se prezentovali svými díly sochaři žijící v regionu, a to Otmar a Ondřej Olivovi, Zdeněk Tománek a Jiří Vlach.

„Jako kdysi ve starověkém Řecku, také sochařství naší doby zviditelňuje v estetických formách životní zkušenosti a ideály umělců. Jen vzácně se však stává, že právě nejmodernější technologie a použitý materiál výtvarníkům umožní plně rozvinout a zhmotnit jejich představu dokonalého díla,“ řekl úvodem k výstavě Jarmil Cileček.

Podle něj technologie přesného lití a mistrovská dovednost slévačů umocňuje invenci a osobitý výtvarný rukopis umělců. Artefakty realizované v ALUCASTu nacházejí zasloužilý ohlas v naší republice i v zahraničí.