Uherské Hradiště se může pochlubit vysoce nadprůměrným podílem firem. Regionální prvenství si město drží rovněž v bytové výstavbě, má vysoce nadprůměrný počet studentů a učňů v odborném vzdělávání.

Radnice velmi dobře obstála i v části výzkumu, která se věnuje přístupu veřejné správy, a to kvalitními výsledky v testu elektronické komunikace, v podpoře webových stránek i velmi dobrým skóringem úředních hodin. Uherské Hradiště věnuje vysoký podíl výdajů zejména na vzdělávání a kulturu.

„Zlepšení v letošním roce je pro mě signálem, že prací, kterou se snažíme vytvářet podmínky, aby se ve městě dobře žilo, se dotýká i podnikatelského sektoru. Vnímám ocenění tak, že lidem se v Uherském Hradišti nejenom dobře žije, ale i dobře podniká. Letos intenzivně pracujeme na tom, abychom spustili coworkingové centrum, místo, kde se lidé budou moci setkávat a sdílet prostor. Bude to velmi výhodné pro začínající podnikatele, pro ty, kteří se chtějí nejprve pokoušet podnikat a až potom mít zásadní náklady spočívající v pronájmech a tak dále,“ říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Po pěti letech končí v pozici ředitele Slováckého divadla 39letý Michal Zetel.
Končící ředitel Michal Zetel: Horší než korona bylo fatální selhání agentury

Ve stříbrném Rožnově pod Radhoštěm přibývá podnikatelů. Pozitivním podnětem jsou nízké ceny stavebních pozemků. Radnice dobře hospodaří, má v rámci regionu podprůměrné náklady na dluhovou službu a vysokou likviditu.

Především se ale Rožnov blýskl v kvalitě webových stránek, kde podnikatelé naleznou v přehledné formě vše potřebné. Krajské prvenství dosáhl i v testu elektronické komunikace, která prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů zjišťuje kvalitu a včasnost odpovědí.

Bronzový Holešov má nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost, ve městě s dobrou dopravní dostupností výrazně přibývá obyvatel. Holešov se může pochlubit nejvyšším podílem investičních dotací na celkových příjmech, podnikatele potěší nejnižší daň z nemovitosti.

Radnice myslí i na kulturu a sport, pořádá celou řadu akcí na místním zámku a v zahradách města, realizovala celkovou rekonstrukci atletického stadionu. Příkladem jde i v oblasti opatření proti suchu zřizováním mokřadů, protierozní opatření v okolí města, výsadbou krajinné zeleně.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim.

Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.