Přestože tento způsob přihlášení platí už od minulého roku, spousta provozovatelů o něm zatím ještě neví. Oznámení o ubytování cizinců ovšem mohou zasílat elektronicky už od roku 2006.

Je však nutné zařídit si pro komunikaci s cizineckou policií elektronický podpis

Zatímco dříve při ubytování cizince zapsali hosta do knihy a poté museli ústřižek buď odeslat, anebo odnést na cizineckou a pohraniční policii, nový systém jim celý proces značně usnadňuje.

„Musí ale vlastnit elektronický podpis,“ upozornila mluvčí Cizinecké a pohraniční policie ČR Eva Jaklová. Doplnila ještě, že systém ubytovatelům šetří čas i námahu při vyplňování ubytovací knihy a lístků. Pokud tedy ten, u něhož se cizinec přihlásí, disponuje elektronickým podpisem a také má vybavený počítač, může vést knihu hostů elektronickou formou. Potom také může posílat oznámení o ubytovaných cizincích za deset dní elektronickou formou.

Je přitom jedno, zda jde o hosty z Evropské unie nebo třeba východních zemí. Česká republika totiž pohyb cizinců sleduje a chce mít informace o jejich pobytu. Je proto podle Jaklové důležité, aby ubytovatelé cizince hlásili. „Můžeme ho pak snadněji dohledat, třeba když mu vyprší vízum,“ vysvětluje Jaklová jeden z důvodů hlášení cizích státních příslušníků.

Ubytovatelé jsou podle zákona povinni pobyt cizinců hlásit. Pokud tak neučiní, dopouštějí se správního deliktu, za což jim může podle Jaklové hrozit i nemalá pokuta.