„Dnes, po několika měsících ve firmě, musím konstatovat, že Česká zbrojovka a.s. má obrovský potenciál spočívající nejen v jedinečnosti produktu, ale také i v lidech, kteří tento produkt vytváří. Vstoupil jsem do firmy, která byla a je kvalitně řízena a výzvou pro mne je ji posunout ještě kousek dál,“ prohlásil Tomáš Stoszek.

Své poslání vidí jednoznačně: není to bořit vybudované dílo, ale postupně měnit myšlení kolegů k tomu, aby se snažili, každý na svém místě, mířit na vrchol v souladu s firemní strategií.

„Jestliže je naším základním strategickým cílem být jedničkou mezi výrobci ručních palných zbraní, musíme k tomuto cíli směřovat všichni. Z výše uvedeného se také zrodily priority úseku, který mám v kompetenci,“ uvedl nový personální a správní ředitel.

Otevřená a upřímná komunikace na všech úrovních musí být podle něj samozřejmostí. Rychlost předání informace a úplnost sdělovaných informací naprosto zásadně determinují výsledek jakéhokoliv lidského snažení. Neuzavírat se v kanceláři, jít mezi lidi a komunikovat s nimi bezprostředně pomáhá řešit problémy.

„Pro mne osobně je velmi povzbuzující, jestliže se zaměstnanci nebojí na pravidelných setkáních formulovat své dotazy a ptát se napřímo i na různá ožehavá témata. Je to známkou, že jim není lhostejný osud firmy a ve firmě panuje zdravé klima,“ vysvětlil Tomáš Stoszek.

Dodržování firemní kultury a disciplíny také pomáhá růstu společnosti. Česká zbrojovka je velká firma a její každodenní život je řízen celou řadou směrnic a pracovních instrukcí.

„Na každém z nás je pak jejich 100% naplňování. Interní školení, e-learning, zdůrazňování základních firemních axiomů nejen z oblastí BOZP nebo PO pomáhá firmě se neustále zlepšovat po všech stránkách,“ říká Tomáš Stoszek.

Třetí důležitou prioritou se mu jeví přenastavit pravidla pro část variabilní složky mzdy tak, aby kritéria vyžadována ke splnění byla mnohem více přizpůsobena konkrétnímu pracovišti, kde je mohou ovlivnit konkrétní zaměstnanci svým aktivním přístupem.

„Koneckonců finanční motivace patří mezi důležité motivátory spolu s pochvalou nebo vyjádřením uznání,“ Tomáš Stoszek. (pet)