Slavnostní předání ocenění, které Rada Zlínského kraje uděluje pravidelně od roku 2012, se uskutečnilo 21. června v barokních prostorách uherskohradišťské Reduty za účasti hejtmana Radima Holiše a radní pro kulturu Zuzany Fišerové.

Nové mistry tradiční rukodělné výroby podpoří kraj také symbolickou finanční odměnou ve výši 10 tisíc korun. Navíc mohou nositelé titulu na svých výrobcích či propagačních materiálech používat ochrannou známku garantovanou Centrem péče o tradiční lidovou kulturu ve Zlínském kraji, které sídlí ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Centrum je touto funkcí pověřeno Ministerstvem kultury České republiky.

Umění vinařů Zlínského kraje a přilehlých obcí prezentuje soutěž TOP Víno Slovácka
Vinaři se mohou hlásit na TOP Víno Slovácka 2023

„Každý rok jsou hodnotitelské komisi předkládány kvalitní a ojedinělé nominace tvůrců, kteří dodržují tradiční výrobní postupy, své umění předávají dál a tím navazují na další zachování často mizejících řemesel, spjatých se Zlínským krajem,“ sdělila radní Zuzana Fišerová.

Program slavnostního udílení titulů byl stejně jako v posledních letech spojen také s předáváním Ceny Vladimíra Boučka, kterou uděluje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. 

Letos ocenění získaly Ludmila Večeřová, která vyniká v práci s hlínou a zpracovává současnou majoliku, a Marie Zajícová, která vytváří kraslice zdobené voskovou batikou. Čestné uznání za celoživotní přínos pro zachování, prezentaci a popularizaci lidové umělecké výroby obdržel Josef Jančář.