Stačí se zastavit pro více informací v informačním centru Evropské unie v Uherském Hradišti. „Tato nabídka je ideální pro absolventy vysokých škol, kteří ji v době hospodářské krize a při snižujícím se počtu volných míst jistě rádi využijí,“ uvedla Marika Blažková z hradišťského infocentra.

Cílem programu je podporovat a utužovat vztahy Německa s účastnickými zeměmi, tedy i s Českou republikou.

Podstatnou část stáže tvoří práce v poslanecké kanceláři, do jejíhož chodu je stipendista zapojen. Stážisté se také mohou účastnit mnoha vzdělávacích akcí a seminářů, které pořádá Spolkový sněm ve spolupráci s politickými nadacemi a berlínskými univerzitami.

„Tento program s názvem Mezinárodní parlamentní stipendium německého spolkového sněmu se koná každoročně od 1. března do 31. července. V České republice funguje spolek bývalých účastníků Spolkového sněmu, který čítá třiapadesát osob. Tito lidé našli široké uplatnění ve státních a veřejných institucích, diplomatických službách, evropských strukturách nebo na univerzitách,“ vyjmenovala Blažková.

Zájemce si organizátoři vyberou pomocí nejprve písemného a potom také ústního výběrového řízení. V komisi zasedne poslanec Spolkového sněmu, zástupce správy Spolkového sněmu, zástupce jedné z berlínských univerzit a také zástupce německého velvyslanectví v Praze.