Pod nimi si lze představit nejen klasické výrobky, ale i obaly, služby a také například marketingové komunikační materiály jako jsou například webové stránky, e-shop či design interiérů a  exteriérů.

„Manažer vždy potřebuje mít po ruce čísla a kvantitativní hodnocení, aby se mohl o co opřít, až se bude rozhodovat. Potřebuje tedy nástroj, který mu tyto čísla poskytne. Právě rozhodnutí managementu o investici do designu je bez předchozího zodpovědného posouzení  hodně riskantní,“ míní Jan Kramoliš.

Připomenul, že právě kvalitní design dokáže výrazně pomoct firmě k vyššímu počtu prodaného výstupu a to díky takzvanému pull efektu. Ve výsledku firma nemusí tak tlačit na své obchodní zástupce a produkty se prodávají na základě zvýšené poptávky odběratelů, což mnohdy firmám umožní uspět se svým zbožím i za vyšší cenu.

A jak kalkulačka funguje?

Speciální kalkulačka zdarma vypočítá, zda se vyplatí změnit designZdroj: se svolením UTB

Model pro výpočet potenciálu designu obsahuje 14 komponent ekonomického charakteru. Jedná se například o počet let zkušeností s designem, typ vyráběných produktů, vyzrálost trhu, sílu konkurence i nezaměstnanost v lokalitě sídla firmy. Následně kalkulačka zobrazí, jakou měrou se potenciál investice do designu promítne na hospodářských výsledcích firmy.

Aplikace je primárně určena pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, a již nyní je k dispozici na adrese dvi.utb.cz. Její přípravě předcházel rozsáhlý průzkum mezi podniky tak, aby kalkulačka díky vyhodnoceným reálným datům nabídla uživatelům co nepřesnější výsledky.