Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám nový seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

Společnost Hanácké železárny a pérovnyse může chlubit například tím, že vyrobila pružiny pro francouzský rychlovlak TGV, který dosáhl světového rychlostního rekordu 574 kilometrů v hodině.

Generální ředitel Petr Vaněk v rozhovoru prozradil, jakých největších úspěchů společnost dosáhla nebo kde hledají kvalitní zaměstnance.

Hanácké železárny a pérovny mají v Prostějově mnohaletou historii. Představte našim čtenářům vaši společnost.
Hanácké železárny a pérovny, a. s. jsou od května 2008 členem skupiny Třinecké železárny Moravia Steel. Historie původního podniku sahá formálně do roku 1900, výroba pružin však započala v Prostějově v roce 1950. I tak lze se ctí konstatovat, že vyrábíme pružiny již více jak šedesát let. V zásadě lze rozdělit naše výrobky na pružiny šroubové a listové, respektive parabolické, které jsou vyráběny při vysokých teplotách. S pružinami vyrobenými u nás se lze setkat na všech kontinentech. Našimi zákazníky jsou globální firmy z odvětví výroby nákladních aut, kolejových vozidel a různých typů průmyslových aplikací.

Na čem si vaše firma zakládá? Co by se lidem mělo vybavit, když se řekne: Hanácké železárny a pérovny?
Po roce 1990 došlo v průmyslovém areálu „železáren" k mnoha změnám. Velmi často se však setkávám s lidmi, kteří doposud ne vlastní vinou neumějí rozlišit jednotlivé firmy působící v tomto areálu a často si je pletou. My, zaměstnanci společnosti říkáme, že naše poslání je: „Umíme vyrobit pružiny, na kterých spočívá bezpečí cestujících a tíha nákladů". Pokud se řekne Hanácké železárny a pérovny, tak bych chtěl, aby se lidem z regionu vybavily pružiny tvářené za tepla, aby se vybavil francouzský rychlovlak TGV, který dosáhl světového rekordu 574 kilometrů za hodinu na podvozcích odpružených pružinami vyráběnými u nás, aby se vybavil nespočet kamionů od firem Scania, Iveco, DAF, které denně potkáváme na silnicích a jezdí na našich pružinách. A pokud by i toto bylo málo, rád bych, aby si lidé spojili jméno naší firmy s, dle mého soudu, nepřehlédnutelným logem, které je dominantou naší nově zrekonstruované budovy.

Kdybyste měl jmenovat největší úspěch, kterého firma dosáhla, který by to podle vás byl?
Protože ve firmě pracuji již 21 let, zažil jsem lepší i horší časy a vyzdvihnout jen jediný moment nebo rozhodnutí, které firmu významně ovlivnilo, bohužel neumím. Co mohu s určitostí říci je fakt, že Hanácké železárny a pérovny, a. s. měly na rozdíl od některých firem štěstí na své vlastníky. Ať to byl předešlý akcionář Ing. Jiří Vybíral, jehož snahou bylo vždy firmu dále rozvíjet, tak i stávající stoprocentní vlastník Moravia Steel, a.s., který činí totéž. Myslím si, že klíčovými milníky v „novodobé" historii firmy byla privatizace v první polovině devadesátých let minulého století, překonání složitého období na počátku nového tisíciletí, zahájení dodávek do firmy Scania v roce 2004 a úspěšné zvládnutí krizového roku 2009.

Co se vám v tuto chvíli vybaví jako první, když se řekne společenská odpovědnost firmy?
Vybaví se mi sepjatost s regionem, dlouhá historie a s tím spojený právně nevymahatelný, avšak morálně nezpochybnitelný závazek umět dle možností pomoci regionu, jeho lidem.

Jste velice úspěšná firma. Sdílíte názor, že úspěšní by měli pomáhat slabším?
Pokud bychom se pohybovali jen v této filozofické rovině, tak samozřejmě ano. Život mě však naučil, že mnohá rozhodnutí jsou o vybalancování všech pro a proti. Úspěšní musejí pomáhat slabším, nesmějí však suplovat roli nefunkčního státu nebo podporovat ty, kteří si umějí pomoci sami, ale jsou líní. Bylo, je a věřím, že i bude mnoho regionálních projektů vhodných pro naši pomoc. Ať se jedná o podporu lidí zdravotně postižených, dětí, sportovních nebo společenských aktivit. V posledních letech naše firma rozděluje do těchto aktivit více než jeden milion korun ročně. Jedná se o celou řadu drobných projektů už od pěti tisíc korun až do několikasettisícových až milionových částek.

Průmysl je hodně ovlivněn hospodářskou krizí. Dotýká se vás nějak a jak s ní bojujete?
Velmi nás zasáhl strmý pokles objednávek v závěru roku 2008, celý rok 2009 a část roku 2010. Na některých trzích dnes zaznamenáváme oživení poptávky, a na jiných trzích trvá stagnace započatá v roce 2009. Po zkušenostech z posledních několika let však očekáváme pokračování globální nestability a nejistoty. Domníváme se, že dojde k častějšímu střídání ekonomických cyklů, respektive poklesu poptávky v dané komoditě nebo teritoriu. Předpokládáme, že prvořadým úkolem bude flexibilita čerpání nákladů ve vztahu k výnosům, protože zajištění trvalého, kontinuálního růstu prodejů bude velmi obtížné.

Jak dlouhá je historie firmy a kolik v současnosti zaměstnáváte lidí?
Pružiny vyrábíme již 63 let a v současnosti zaměstnáváme 270 lidí, kteří mají ve většině bydliště v našem regionu.

Zaměstnavatelé v dnešní době mají problém sehnat kvalitní a zkušené pracovníky. Kde hledáte vy?
Prostějov je díky tradici a politice pobídek pro zahraniční investory velmi industriálním městem, což je z pohledu zaměstnanosti velmi pozitivní. Na druhé straně je zde na trhu práce však podstatně vyšší poptávka po totožné kvalifikaci, než je nabídka. Z toho plyne nutnost zaměstnávání pracovníků s odlišnou kvalifikací a následně je rekvalifikovat a dovzdělávat. Již druhým rokem se snažíme vychovat vlastní zaměstnance v rámci učňovského programu. V tuto chvíli máme systém nastaven tak, abychom v každém roce přijali pro nás efektivní počet učňů. Velmi úzce spolupracujeme se SOŠ průmyslovou a SOU strojírenským v Prostějově. Je ale škoda, že zájem o studium technických oborů není příliš vysoký.

V našem seriálu rozhovorů s představiteli firem se ptáme, zda spolupracují s jinými domácími podniky, aby podporovali především naši ekonomiku. Jak jste na tom u vás?
Naše firma se pohybuje v otevřeném tržním prostředí, Česká republika je členem Evropské unie a světový obchod nelze vidět jinak než v globálním měřítku. Naši zákazníci požadují splnění technických parametrů, dodávky na čas a konkurenční cenu včetně přepravních nákladů. Nemáme jinou možnost, než se chovat stejně k našim dodavatelům. Pokud jsou v těchto parametrech dva srovnatelní dodavatelé, dáme samozřejmě přednost tomu lokálnímu.

Poskytujete zaměstnancům podnikové benefity?
Myslím si, že úroveň benefitů, které naše firma zaměstnancům poskytuje, je rovněž nadstandardní. Mnoho zaměstnanců tuto úroveň však ocení, až když znovu žádají o práci v naší firmě poté, co prošli srovnáním s jinými zaměstnavateli. Co je naším „rodinným stříbrem" je kafeteria systém, který u nás funguje už čtyři roky. Podstatou je přidělování bodů každému zaměstnanci na základě předem stanovených pravidel a jeho následná svobodná vůle, jak s nimi naloží (existuje 45 různých možností). Samozřejmostí je ekonomická výhodnost jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Troufám si tvrdit, že máme také nadstandardní vztahy s odborovou organizací.

Vzpomínáte si na své začátky? Jak tehdy firma vypadala?
Za dvacet let se diametrálně změnila technika, požadavky na parametry pružin, tlak na prodejní cenu, změnili se cíloví zákazníci. V posledních letech se snažíme měnit i pracovní prostředí, vnitřní komunikaci a náhled na naši firmu, která je moderní, štíhlou společností s dlouholetou tradicí. U některých lidí, a někdy i překvapivě u mladé generace, se však bohužel setkávám s názory na svět, které jsou poplatné době před rokem 1989.

Jak vypadá takový běžný den generálního ředitele?
Nemyslím si, že je nějak významně jiný než u mých kolegů ve firmě. Stejně si značím docházku a snažím se pracovat v souladu s cíli a hodnotami firmy jako většina ostatních zaměstnanců. Samozřejmě náplň práce a někdy i čas odpovídá zodpovědnosti, kterou mám. V čem je možná odlišný, je v tom, že již není mnoho chvil, kdy bych si práci nenesl s sebou v hlavě domů nebo na dovolenou. Jinými slovy: není pro mě v této pozici jednoduché úplně vypnout a zapomenout na Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Hanácké železárny a pérovny, a.s.Firma byla založena v roce 1900 se sídlem v Prostějově.
Od roku 1950 se Hanácké železárny a pérovny, a.s. specializují na vývoj, výrobu a prodej šroubových, listových a parabolických pružin z oceli především pro železniční a automobilový průmysl.
Jsou součástí skupiny Moravia Steel.
Společnost chce být efektivní a dynamickou firmou se zaměřením na zákazníka, kvalitu a servis s cílem oslovit a vstoupit na nové trhy.
Zaměstnanci společnosti jsou vzděláváni za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.