V uplynulých týdnech došlo k úzkému podnikatelskému propojení mezi Olomouckým krajem a Čínou? Máme v této zemi snad jako první kraj dokonce své „velvyslanectví"? Jak k tomu došlo?

Ano. Mohu potvrdit, že Já, Roman Spáčil a můj čínský kolega James Ruizhen Wu, jsme po více jak ročním úsilí slavnostně otevřeli dne 4.12.2014 za účasti hejtmana Olomouckého kraje a za účasti vrcholných představitelů z Fuzhou, v provincii Fujian, první kancelář, „zastoupení". Podle mých informací se jedná o první kancelář a také přímé zastoupení v Číně, což zatím na této bázi nemá žádný z krajů v naší republice. Otevření této kanceláře předcházela řada jednání mezi oběma stranami a naším úkolem bylo najít vhodné prostory, obsadit kancelář vhodnými zaměstnanci a nastavit všechny kritéria pro všechny pracovní aktivity a činnosti. Pojem „velvyslanectví", jak jste uvedl, je takový nadnesený pojem, ale přímo na místě při slavnostním otevření jsme tento pojem mnohokrát použili, protože všechny činnosti, které jsme schopni pojmout, a které nabízíme, se v mnoha případech s pracovní náplní toho klasického velvyslanectví ztotožňuje.

Kde přesně je „naše velvyslanectví" otevřeno? Pojem Čína je dost široký…

Přesněji řečeno slavnostně jsme otevírali pouze jednu kancelář, ale máme k dispozici hned dvě kanceláře, ve dvou městech. Ta první kancelář, kterou budeme využívat pro všechny potřebné jednání, a která byla slavnostně otevřena, se nachází ve městě Fuzhou, v provincii Fujian. Jen pro představu, v provincii Fujian žije více než 37 mil. obyvatel. Druhá kancelář ve městě Xiamen se nachází přímo v přístavním městě při Tchajwanském průlivu. Jde o druhé největší město provincie Fujian. Součástí kanceláře jsou i skladovací prostory, jelikož se nacházejí v zóně volného obchodu, což je velkou výhodou (např. pro postupné hrazení finančních prostředků, než dojde k uvolnění zboží do volného oběhu).

Jak takové „velvyslanectví" funguje? Kdo v něm pracuje? Jaká je jeho „otvírací" doba? A k čemu má vlastně sloužit?

Tato kancelář slouží jako profesionální kontaktní místo v dané lokalitě, která poskytuje zdroje cenných informací o místním trhu, společnostech a dále slouží jako aktivní zdroj obchodních kontaktů v dané provincii. Cílem je efektivní podpora podnikání v Olomouckém kraji při zavádění nových technologií, inovací, vědy a výzkumu, především však k podpoře malých a středních firem, které hledají příležitosti levnějších nákupů zboží či materiálů nebo naopak nové trhy pro své výrobky. Podnikatelská veřejnost může využít široké nabídky služeb k získání kvalifikovaných informací o daném trhu, až po zpracování nejlepšího řešení, tzv. „firmě na míru", v souladu s celkovou strategií firmy, jejími cíli a finančními možnostmi. Kancelář slouží také jako podpora, příprava a pomoc při realizaci oficiálních návštěv z obou regionů a vzájemných přátelských výměnách. Dále pak pro rozvíjení obchodu, kultury a cestovního ruchu a vztahů mezi oběma regiony.

Před nedávnem se z Číny vrátil i hejtman Jiří Rozbořil. Co tam dělal?

Dle mých dosavadních zkušeností s Čínským trhem je velmi důležité splnit dvě základní kritéria. Prvním kritériem je mít velmi dobré osobní vazby v oblasti obchodu, kultury a znát velmi dobře samotné prostředí, což je právě naše úloha a v těchto dnech si dovoluji tvrdit, že po roce jsme schopni zasednout k jednomu stolu s předními představiteli různých obchodních oblastí, kteří právě rozhodují o případné možnosti spolupráce. To je přesně oblast mého kolegy, pana Jamese Ruizhen Wu, který vede a organizuje všechny jednání a včetně využívání jeho osobních a dlouhodobých obchodních vazeb. Druhým kritériem je politická podpora. Bez této podpory je v této zemi velmi obtížné navázat jakoukoliv spolupráci. Co se týče politické podpory, tak to byla právě úloha našeho pana hejtmana, který reprezentoval nejen Olomoucký kraj, ale i celou naši republiku, kde výsledkem bylo již konkrétní uzavření a dojednání různých obchodních případů přímo na místě. Proto jsme využili přítomnost našeho pana hejtmana, který poté slavnostně otevřel naši již zmiňovanou kancelář, a který byl také např. pozván a byl součástí slavnostního otevření jednoho z největších a předních obchodních řetězců, který se zabývá nákupem a následnou distribucí vína z celého světa po celé Číně. Čili návštěva našeho pana hejtmana měla zcela konkrétní podobu, jejíž výsledkem jsou i další jednání, která probíhají v těchto dnech a navazují na jeho podporu českých výrobků.

Jaké výrobky či produkty bychom mohli my vyvážet do Číny a co naopak Čína k nám?

To je velmi těžká otázka, kterou jsem si i já položil před více jak rokem. Jaké produkty? Já jsem např. již na čínský trh doslova a do písmene dostal naši velmi kvalitní kojeneckou vodu pod značkou Horký pramen. Přesněji řečeno do Pekingu. Koho by napadlo vozit do Číny vodu? Právě proto, že v Číně je velký nedostatek kvalitní pitné vody. A právě po slavnostním otevření naší kanceláře a s politickou podporou našeho pana hejtmana v následujících dnech již jednáme s dalšími distribučními sítěmi v Číně, do kterých chceme tuto vodu pravidelně dovážet. Čína má zájem a jednáme o dovozu komodit jako je české pivo, víno a káva. Zatím jsme se zaměřili na export různých českých a tradičních produktů, čímž chceme podporovat prodej našeho kvalitního zboží po celé Číně. Nebráníme se ani jednáním na základě poptávky z naší strany, která se bude týkat dovozu do české republiky. Právě na základě poptávky ze strany případných zájemců o spolupráci s Čínou bude sloužit naše kancelář, která bude velmi pružně reagovat na všechny požadavky s jasným výstupem.

V čem vidíte ten čínský potenciál, který by pro nás mohl být přínosem?

V první řadě je potřeba zdůraznit, že Čína má zájem o spolupráci a to obecně s celou Českou republikou. Potenciál čínského trhu je obrovský a to si člověk uvědomí až osobně svou účastí v Číně. Musíme si uvědomit, že vytěžit z různých obchodních případů můžeme na základě všech možností, co Čína nabízí, kupní síly (v Číně žije okolo 1,4 miliardy lidí), cenové politiky, konkurenčním prostředí trhu, levné pracovní síle (nižší prodejní cena na různé produkty), atd.
Čína se stále neuvěřitelně rozvíjí, čehož jsem byl několikrát svědkem při samotných výstavbách velkých měst. Těch oblastí je opravdu celá řada. Mně trvalo opravdu více jako rok, abych jednal na konkrétních místech s konkrétními lidmi, což v následujících dnech je po otevření naší kanceláře za účasti našeho pana hejtmana daleko jednodušší ,a tím již můžeme velmi rychle a pružně reagovat na případné požadavky zájemců o spolupráci s Čínou. Velkým přínosem pro všechna jednání v Číně je účast mého kolegy pana Jamese Ruizhen Wu. Zná velmi dobře Čínský trh, má osobní vazby na vrcholné představitele všech provincií, řekl bych až nadstandartní. To vše urychlí případné jednání a zájem o spolupráci.

Jak vypadá takový běžný pracovní den v Číně… třeba v porovnání s naším pracovním dnem? A s naší pracovní morálkou?

Já si myslím, že co se týče zaměstnanců, kteří pracují např. ve výrobních závodech, tak zde jsem rozdíl neviděl. Pracovní den je stejný, jako je tomu u nás. Rozdíl ale spatřuji v té obchodní činnosti. Z pohledu obchodních zástupců a majitelů firem. Tady není problém telefonovat a domlouvat jakýkoliv obchod i v pozdních večerních hodinách, včetně pozdní pracovní večeře (třeba i o půlnoci). Víkendy tomu nejsou výjimkou. Jejich pracovní nasazení je opravdu rozdílné než je tomu u nás a i já jsem s tím měl docela problém. Ráno od 7:00 již v pracovním procesu a končit pracovní večeří ve 23:00 a ráno opět znovu. Myslím si, že v tomto směru my umíme více odpočívat a umíme si své priority uspořádat trochu jinak, než je tomu v Číně.

Jaké budou další kroky „našeho velvyslanectví v Číně? Co vás nyní čeká?

Hned po novém roce budeme mít jednání s hejtmanem Olomouckého kraje a jeho zástupci (včetně s představiteli hospodářské komory), kde výsledkem bude sestavení konkrétních oblastí, které budou součástí pracovních aktivit naší kanceláře. Těch oblastí a spolupráce s Olomouckým krajem je celá řada. Je potřeba jen všemu dát patřičné konkrétní rozměry a hlavně předat informaci o otevření naší kanceláře ve Fuzhou (v Číně) všem případným zájemcům, kteří chtějí aktivně spolupracovat s Čínou, že jsme první kraj v České republice, který tuto možnost nabízí.

Hodně se debatuje o prezidentu Zemanovi a jeho návštěvě Číny. Vy můžete z vlastní zkušenosti říci, jaký tam náš prezident zanechal dojem? Opravdu otevřel podnikatelům dveře?

Můj názor k této věci je názorem ryze osobním. Nejsem v žádném směru nijak aktivně spojený s politikou a tento Váš dotaz beru pouze z obchodního hlediska. Dle mého názoru pomohl velmi výrazně. Ať se člověk dozvídá z různých medií v České republice pravý opak, tak já mám osobní zkušenost zcela jinou. Mám za sebou několik jednání s předními představiteli několika provincií v Číně a při každém dotazu na návštěvu našeho pana prezidenta si každý vybaví jeho proslovy a zájem o spolupráci s Čínou, včetně jeho výstupu v Čínské televizi s pohádkovou postavou, a to s krtečkem. Myslím si, že po své návštěvě udělal stejný přirozený dojem i náš pan hejtman. Osobně jsem cítil ze všech jednání velmi pozitivní přístup a zájem o oboustrannou spolupráci, o které hovořil při své návštěvě náš pan prezident a hejtman Olomouckého kraje v tomto duchu při své návštěvě jen navázal na tyto velmi dobré vztahy.

Kdy jste se vy osobně podíval poprvé do Číny?

Poprvé to bylo začátkem září tohoto roku, kdy jsem byl v Číně více jak tři týdny společně s kolegou, panem Jamesem Ruizhen Wu. Společně jsme navštívili několik velkých a významných měst, kde mě můj kolega osobně představil vrcholným představitelům v jednotlivých provinciích. Byli jsme pozváni i do několika výrobních závodů z různých oblastí. Tady jsem poprvé osobně poznal samotné možnosti a potenciál, který čínský trh nabízí. Po této osobní návštěvě a po vyhodnocení všech možností společně s kolegou jsme se rozhodli, že aby spolupráce s Čínou měla konkrétní podobu tak musíme mít přímé zastoupení v dané lokalitě. Čili kancelář, která je obsazena kompetentními a spolehlivými lidmi, kteří znají trh a možnosti, které v Číně jsou. Následně na to jsme již pracovali na možnosti založení kanceláře a oba jsme byli rádi, když se samotného otevření kanceláře mohl zúčastnit i náš pan hejtman. Nic lepšího v danou dobu a v tak krátkém čase jsme si nemohli přát. Má druhá návštěva pak byla zaměřena na otevření naší kanceláře a na jednání s konkrétními obchodními zástupci jednotlivých obchodních řetězců.

Co či kdo vás vedl k tomu začít podnikat právě v této zemi?

Již delší dobu jsem přemýšlel, jakým pracovním směrem se mám v životě ubírat, co by mělo smysl a kde by moje práce měla patřičné výsledky. Na českém trhu je přetlak všeho, na co si člověk vzpomene. Dá se říci, že je tu vše a dostat se do různých obchodních řetězců, investovat a rozvíjet další aktivitu v různých odvětvích je běh na dlouhou trať s nejasným výsledkem. Proto jsem přemýšlel, jak využít toho, co u nás je a co v jiných zemích není. Z toho vzešla myšlenka obchodování se zahraničím a samotná Čína byla spíše náhodou. Nejvíce informací jsem pak následně čerpal ze zkušeností pana docenta Františka Čuby (JZD Slušovice). Pana docenta znám dlouho dobu a právě on mi dal ten správný impuls a předal všechny své bohaté zkušenosti, abych se touto myšlenkou začal zabývat. Nešlo pouze o informace, ale pan docent mě také seznámil se spoustou zajímavých lidí z Číny, kteří žijí v České republice. Právě přes řadu jednání na doporučení pana docenta, jsem se seznámil s mým nynějším kolegou a partnerem panem Jamesem Ruizhen Wu, se kterým jsem společně otevřel naše první „velvyslanectví" Olomouckého kraje ve Fuzhou, v provincii Fujian. Za to všechno patří velké díky právě jemu.