V botech chodili tři měsíce

„V roce 2005 jsme si koupili sportovní boty značky Adidas v bývalé prodejně Obozu ve zlínském Carrefouru. Na botách však po třech měsících praskla levá podešev, proto jsme boty reklamovali,“ vzpomíná Zuzana Fenyková ze Slušovic. Reklamaci však majitel prodejny Bořivoj Zdráhal neuznal, protože podle zlínské firmy International Quality Control, která pro firmu OBOZ zpracovala znalecký posudek, to byla obuv pro krátkodobé tréninkové použití v tělocvičně.

„U páru je evidentně zřejmé, že velmi předčasné přiblížení se, či spíše fakticky dosažení hranice možné přirozenosti výrobku, a tím jeho předčasné spotřebování bylo důsledkem naprosté záměny účelovosti výrobku ze strany jeho uživatele,“ stojí v odůvodnění, které Fenykům přišlo. Jinými slovy si za vadu mohli podle prodejce sami, protože v botách chodili venku.

„O tom, že je obuv určená na aerobik, nás nikdo neinformoval. Kdybychom to věděli, tak si boty ani nekoupíme,“ přiznali Fenykovi.

Odpověď na posudek? Znalec tomu nerozumí

Fenykovi si proto nechali vypracovat nezávislý znalecký posudek od zlínského soudního znalce a českého obuvnického experta Petra Hlaváčka z fakulty technologické zlínské Univerzity Tomáše Bati, který je zároveň členem České obuvnické asociace.

„Fenykovi se na mě obrátili, protože jim nechtěli uznat reklamaci a cítili se poškozeni. Model obuvi, který si Fenykovi zakoupili, byl nešťastný. Kvůli své konstrukci boty nesplňovaly očekávané vlastnosti, navíc o omezení užitných vlastností reklamované obuvi nebyli Fenykovi informováni,“ řekl současný děkan fakulty technologické Hlaváček. Reklamaci proto zhodnotil jako oprávněnou. Jeho posudek však majitelé prodejny Zdráhalovi neakceptovali a navíc zpochybnili znalcovu odbornost.

„Jestliže pan Hlaváček je schopen na základě zjištění …dospět k závěru, že…, pouze tím dokazuje, že jeho znalosti o přirozených vlastnostech a chování pryže coby obuvnického materiálu jsou nulové,“ stojí v odpovědi, kterou Fenykovi obdrželi od majitelů prodejny jako odpověď na Hlaváčkův posudek.

Oba soudní znalci se shodli

Fenykovi tedy požádali o pomoc ještě pražského soudního znalce a člena České obuvnické asociace Michala Pavlase. „Když jsem obdržel veškerou dokumentaci spojenou s reklamací obuvi pana Fenyka, nestačil jsem se divit, jaká vyjádření jsem četl od pana Zdráhala. Protože jsem souhlasil se všemi tvrzeními pana Hlaváčka, pokoušel jsem se o telefonický kontakt s prodejcem. Nakonec jsem hovořil pouze s manželkou prodejce paní Zdráhalovou. Pokoušel jsem se jí vysvětlit, že znalecký posudek od pana Hlaváčka je naprosto v pořádku a že si myslím, že je lepší se s uživatelem domluvit, než vypracovávat stejný posudek. V tomto jednání jsem nepochodil,“ popsal Pavlas. Nezbylo mu nic jiného, než posudek vypracovat.
Podali žalobu, pak přišla nabídka na smír

Případ nakonec mířil k Okresnímu soudu ve Zlíně.

„Svému klientovi jsem doporučil, aby se s mým vypracovaným posudkem obrátil na renomovaného pražského právníka v oblasti reklamace obuvi, který později podal na Zdráhalovy žalobu. Poté prodejce prostřednictvím svého zástupce navrhl urovnání celé věci smírem,“ popsal Pavlas.
Majitel prodejny OBOZ Zlín Bořivoj Zdráhal s Deníkem komunikoval jen prostřednictvím své právní zástupkyně Evy Křivánkové. Podle ní majitelé prodejny Zdráhalovi postupovali standardním způsobem.

„Uplatněná reklamace byla vyřízena v souladu s reklamačním řádem klienta,“ sdělila Křivánková. Proč však Zdráhalovi s domluvou a vrácením peněz tak dlouho otáleli? „I prodávající má odbornou firmu na posouzení uplatněných reklamací, jejíž stanovisko bylo v první fázi po uplatnění reklamace kupujícím odlišné od posudku dodaného touto stranou. Nicméně je logické, že informace jsou průběžně vyhodnocovány a kauza skončila uzavřením dvoustranné dohody o narovnání, na niž přistoupily obě strany,“ uvedla Křivánkov.

Fenykovým tedy až po dvou letech OBOZ Zlín reklamaci uznal a letos v létě uhradil veškeré soudní výlohy, poplatky soudním znalcům a zaplatil i jejich právníka.

Peněz ani času nelitují

Dva roky táhnoucího se sporu o boty Fenykovi v žádném případě nelitují. „Stálo nás to mnohem více než ty boty, ale šli jsme do toho, protože jsme věděli, že pravda je na naší straně. Lidé by se prodejců neměli zaleknout,“ ukončila teď už spokojená Zuzana Fenyková.

Přečtěte si také:

Potíže spotřebitelům způsobuje neinformovanost

Jak reklamovat telefonní účet

Odborný posudek zvyšuje šanci na úspěch

Jak postupovat při reklamaci vozu zakoupeného v autobazaru

Jak reklamovat zboží koupené v zahraničí

Opakované reklamace mohou stát desítky tisíc korun

Volba je na spotřebiteli