Tu poslední ve výši 300 tisíc korun uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně Slováckým strojírnám za to, že firma ve svém uherskobrodském závodě provozovala zdroj znečišťování ovzduší v rozporu s povolením Krajského úřadu Zlínského kraje. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu ovzduší.

„Při kontrole v dubnu 2018 jsme zjistili, že společnost neměla v řádném provozním stavu filtrační systém v lakovně. Odlučovací systém tuhých znečišťujících látek nebyl v kompletním a celistvém stavu a nebyly dodrženy pokyny výrobce zařízení.

Při další kontrole v květnu jsme přišli na to, že lakování bylo prováděno bez plně funkčního odsávacího zařízení.

Jde přitom o velmi významný zdroj znečišťování ovzduší a provozování lakovny v rozporu s povolením a provozním řádem je porušení jedné z nejdůležitějších povinností provozovatele,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno Tomáš Augustin.

Jde přitom o opakované pochybení společnosti Slovácké strojírny. Letos jí už inspektoři ČIŽP podle Tomáše Augustina uložili pokutu 200 tisíc korun za obdobné porušení zákona.

Vedení Slováckých strojíren si je problémů v souvislosti s provozem lakovny vědomo a má v plánu je urychleně řešit.

„Připravíme projekt celkové rekonstrukce lakovny tak, abychom se do její obnovy mohli během roku pustit,“ řekl Deníku generální ředitel společnosti Jiří Rosenfeld.