Stejné povolání totiž vykonávali i její rodiče a prarodiče. Od roku 1988 vykonávala učitelskou profesi také Věra Olšáková.

„Když jsem po letech hledala školu pro svoje děti, napadlo mě, že bych mohla podobné zařízení zřídit vlastními silami. Moje základní škola zahájila provoz v roce 1993, mateřská škola pak o rok později. Za hlavní výhodu soukromé školy považuji možnost individuálního přístupu k dětem,“ vyzvedává hlavní přednosti soukromého zařízení Olšáková.

Její soukromá základní škola podle ní nabízí zejména klidné vyučovací prostředí, malé počty dětí ve třídách a slovní hodnocení studijních výsledků. Od prvního ročníku se děti učí cizím jazykům a práci na počítači.

„V mateřské škole máme mimo jiné k dispozici terapeutický bazén s klouzačkou, účelově zřízené zájmové a pracovní koutky, tematické prostory pro rozvoj jejich vědomostí a další výhody. V případě zájmu rodičů můžeme dětem nabídnout i aromaterapeutickou masáž. Výhodou je také provoz do sedmnácti hodin,“ připomíná Olšáková. A její plány do budoucna?

„Chtěla bych rozšířit kapacitu základní školy na sto padesát dětí a začít aplikovat nový program pro mimořádně nadané děti. Byla bych ráda, pokud by se podařilo školu i školku spojit do jednoho komplexu, protože prozatím obě dvě instituce fungují odděleně, v různých částech města,“ prozrazuje plány sympatická ředitelka.