Tzv. pěnové sklo značky A-Glass, které zde bude vznikat, je izolační materiál, který se vyrábí z odpadního skla.

„Z hlediska udržitelného rozvoje je ekologicky velmi příznivý, dále je vysoce mrazuvzdorný, má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Z tohoto pohledu se jedná o velmi pokrokový stavební materiál pro široké využití," informoval Rudolf Hela, profesor Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Doplnil, že srovnatelné materiály vyráběné z přírodních surovin mají horší tepelně izolační vlastnosti a vyšší objemové hmotnosti. „Dílčí nevýhodou pěnového skla však může být nižší pevnost, což může při nevhodném způsobu hutnění způsobit drcení zrn," upřesnil Rudolf Hela.

Továrna, jejíž výstavba ve Starém Městě už byla zahájena, bude teprve druhou svého druhu v celé republice. Celková investice činí 90 milionů korun. Místním přinese lepší podmínky pro svoz odpadu a větší osvětu týkající se recyklace. „Nespornou výhodou bude snadná dostupnost a nižší náklady na dopravu spojenou s odvozem finálního stavebního materiálu," prohlásila Zuzana Urválková ze společnosti REC Group.

I přes řadu výhod pěnového skla se jedná o finančně dostupnou alternativu. „Jeho cena bude srovnatelná s cenami jiných izolačních materiálů, například polystyrenu. Na rozdíl od něj má vsak pěnové sklo lepší technologické vlastnosti. Je nehořlavé, nenasákavé, nemrznoucí a odolné vůči hlodavcům," uvedla Zuzana Urválková. Podle jejích slov se tedy nemůže stát, že by pěnové sklo nahlodala myš nebo si v izolaci udělal hnízdo datel.

„Zpracování skla je dalším střípkem do naší mozaiky recyklace odpadů," nechal se slyšet generální ředitel společnosti REC Group Bronislav Janeček. Doplnil, že veškerý odpad se snaží smysluplně využít a skládka je pro ně až poslední možností. „Například 30 tisíc pivních lahví postačí na izolaci základové desky rodinného domu a úpravy okolního terénu," prozradil Bronislav Janeček.

Továrna by měla být uvedena do provozu na jaře příštího roku, kdy bude následně zahájen prodej stavebního materiálu.