„Činnost tohoto neziskového subjektu, jehož zprovozněním jsem byl pověřený, velmi usnadní administrativní procesy mezi subjekty obou zemí a bude mít za cíl efektivně napomáhat podnikatelům. Mohu říct, že rozhodnutí zřídit tuto pobočku považuji za velký přínos, protože Česko-Italská obchodní a průmyslová komora žádné podobné kontaktní místo tohoto druhu v České republice doposud neměla," sdělil poradce Asociace krajů ČR Alessandro Alagia, který řadu let bydlí a podniká na Slovácku. CAMCOM se zabývá množstvím aktivit a služeb věnovaných oborovým sdružením, asociacím a agenturám pro internacionalizaci. Mezi nejčastější činnosti patří kompletní organizace obchodních a institucionálních misí a workshopů, delegací nákupčích na veletrzích a oborových akcích, účasti na veletrzích v Itálii a České republice. CAMCOM vytvořil širokou nabídku služeb věnovaných jednotlivým českým firmám, které mají zájem o vstup na italský trh a naopak. Speciálně se jedná o služby při vyhledávání obchodních partnerů a reportů, díky kterým dosáhl pozitivní ohlasy a množství výsledků v oblasti průmyslu a obchodu. Významnou úlohu zaujímá také oblast projektů, kterých se Komora účastní. Jedná se například o projekty sítě italských zahraničních komor, či projekty zaměřené na internacionalizaci italských podniků. (poh)