O třicet let později kdysi největší pěstitel česneku v republice vysazuje jeho sazeničky už jen na pouhých dvou hektarech. Letos společnost Agro Okluky definitivně uzavřela jednu ze svých nejdelších kapitol. Přes úpornou snahu zachovat tradiční plodinu v Dolním Němčí, nevypěstuje tamní někdejší velkoproducent už ani stroužek. Vyhlášené jméno dolněmčanského česneku se tak snaží symbolicky zachránit alespoň jeho malopěstitelé.

„Už delší dobu jsme se potýkali s problémy v několika oblastech. Naráželi jsme na čím dál větší překážky při prodeji samotného česneku, protože naše hlávky nebyly na pohled tolik atraktivní a čisté, jako ty ze zahraničí. Setkávali jsme se rovněž s čím dál větším nezájmem lidí vykonávat manuální práce při jeho sběru na poli," uvedl mechanizátor společnosti Agro Okluky Dolní Němčí Antonín Richtr. Přitom poptávka po tuzemském česneku neupadá, naopak se zvyšuje v souvislosti s rostoucí oblibou farmářských trhů. „Odbyt stagnoval již několik let, přesto jsme chtěli pro místní zemědělství neodmyslitelnou surovinu udržet a nadále sadit. Bohužel se postupně hektary obhospodařované půdy s česnekem snižovaly, až jsme s tím úplně přestali. Úspěch menších dodavatelů si vysvětluji především schopností uplatnit se na farmářských trzích, což je však pro družstva neschůdná cesta," uvedl Antonín Richtr.

Nejen schopnost dodávat na trhy a regionální akce různého druhu kvalitní plodinu, ale také tradice v jejím pěstování předávána po generace a schopnost se v rodinném kruhu semknou a pracovat na půdě společně. To jsou hlavní výhody menších dodavatelů česneku. „Sadím ho snad už od doby, co jsem se narodil, a stejně tak mi s obděláváním pole pomáhají mé děti. Už několikátým rokem se nám stává, že máme zásoby ihned vyprodané, přičemž náš česnek dodáváme až zájemcům až v Šumperku či Ostravě," podělil se o své zkušenosti dvaasedmdesátiletý Dolněmčan Antonín Světinský.

Podobnou situaci přitom avšak už brzy po revoluci, zažili také obyvatelé Bánova. Někdejší druhý největší tuzemský dodavatel česneku na trh skončil s jeho výrobou před více než dvaceti lety. „Pracuji zde šestnáct roků a už když jsem nastupovala, česnek se tady minimálně pět let nepěstoval. Náročnost na jeho zpracování je hlavní problém, který nám v navázání na zdejší tradici brání, protože se nejenom legislativně, ale i technologicky jedná o složitý proces, na jehož konci může být výsledek s nejistou budoucností na trhu," uvedla důvody velkých družstev pro vyloučení česneku ze svého sortimentu místopředsedkyně představenstva společnosti Lukrom ZEAS Bánov Jana Vykoukalová.