Zlínský kraj Částkou jednoho milionu korun podpoří v letošním roce Zlínský kraj další rozvoj Baťova kanálu. Konkrétně tuto dotaci obdrží Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Hejtmanství přispěje také na údržbu a obnovu turistického značení ve Zlínském kraji, pro tento účel od něj dotaci 400 tisíc korun získá Klub českých turistů pro oblast Valašsko-Chřiby.

„S oběma uvedenými subjekty dlouhodobě spolupracujeme a stejně tomu bude i v letošním roce. Baťův kanál si rok od roku získává stále více příznivců a stává se jedním z klíčových lákadel cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Jeho rozvojové aktivity tedy plně podporujeme. Co se týká turistického značení, to je u nás v České republice svojí kvalitou, hustotou a komplexností považováno za vůbec nejlepší v rámci celé Evropy, proto si jeho údržba a obnova zaslouží naši finanční pomoc," uvedl radní Zlínského kraje pro cestovní ruch Jan Pijáček.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě krajskou dotaci využije na své provozní výdaje v letošním roce (mzdové náklady, nákup služeb, marketing, pořízení drobného majetku, cestovné, nákup materiálu, telekomunikace), přičemž bude pořízeno 5 tisíc kusů nových map Baťova kanálu a jízdních řádů osobní motorové lodi Morava, 1000 kusů dětských vystřihovánek Baťův kanál a sdružení se také aktivně zúčastní minimálně pěti veletrhů cestovního ruchu.

Zlínský kraj, stejně jako ostatní kraje v České republice, dlouhodobě spolupracuje s Klubem českých turistů na údržbě a obnově turistického značení a poskytuje mu na tuto činnost finanční podporu.

Letos bude díky výše uvedené částce zajištěna obnova celkem 810 km turistických tras na území Zlínského kraje, a to pěších, lyžařských, cyklistických i jezdeckých. Spočívat bude například ve výměně chybějících nebo poškozených turistických směrovek a tabulek nebo v údržbě a případné výměně směrovníků a veřejných turistických map. (ex)

SLEDUJEME Baťův kanál: využití, rekreace, sociální zázemí