Jako příklad uvedla obchodnici se sportovními poháry, jíž klesly tržby, neboť se běžné sportovní akce nekonají. Úředníci po ní požadovali seznam klientů včetně jejich telefonních čísel, aby si ověřili, zda u ní skutečně chtěli nakoupit.

Nic takového samozřejmě běžní prodejci, do jejichž provozoven chodí různí zákazníci, k dispozici nemají. "Navíc nemá ani žádný souhlas s předáváním dat, takže něco takového jen těžko může doložit," podotkla Svobodová.

Nešlo přitom o ojedinělou stížnost, obdobné stesky podnikatelské organizace zaznamenaly i od dalších lidí. "Nabyli jsme dojmu, že jim finanční úřady kompenzační bonus nechtějí vyplácet," prohlásila Svobodová.

Okrajový problém?

Finanční správa namítá, že letos naprostou většinu žádostí podnikatelů o vyplacení kompenzačního bonusu schválila. Od začátku roku jich obdržela 22 634, a proplatila 22 394 z nich v souhrnné hodnotě přes 740 milionů korun. Zatím tedy úřady nevyřídily 240 žádostí. "Samozřejmě se vyskytují i případy podnikatelů, kteří bonus neobdrží, protože nesplňují podmínky stanovené zákonem," řekl mluvčí Generálního finančního ředitelství Lukáš Heřtus. Podle něj totiž mnohý podnikatel ocení, pokud s nimi úředníci před vyplacením peněz vedou "neformální komunikaci". "Je tím možno předejít situaci, kdy by musel neoprávněně vyžádané prostředky následně vracet, a to včetně zákonem předepsaných sankcí," konstatoval.

Podle Komory daňových poradců ale má úředníkům k vyplacení kompenzačního bonusu stačit pouze čestné prohlášení od žadatele. "Ti, kteří jsou opravdu hodně zasaženi, potřebují dostat pomoc rychle. Myslím si, že tento režim byl nastaven tak, aby to šlo rychle i s vědomím toho, že není možné dopředu zkontrolovat, že se vyplatí jen oprávněné požadavky," řekla její šéfová Petra Pospíšilová. Nejde přitom pouze o její osobní názor. "V tomto smyslu máme i rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, že zadržování těchto bonusů není oprávněné," podotkla šéfka tuzemských daňařů.

Úředníci si ale předpis vykládají úplně jinak. "Co se týče metodiky vyplácení kompenzačního bonusu povinnost vyplatit bonus každému žadateli ihned a v požadované částce v zákoně podle ministerstva financí není uvedena," tvrdí mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Připustil však dílčí nedostatky při vyplácení kompenzačního bonusu i možná "individuální pochybení lidského faktoru".

Při ověřování oprávněnosti nároku tak podle něj některé úřady zřejmě až příliš přenáší důkazní povinnost na žadatele. "K nátlaku na žadatele, aby vzal svou žádost zpět, by rozhodně docházet nemělo," uvedla Finanční správa na svých stránkách. "Takto dotčeným žadatelům se za způsobené obtíže omlouváme," stojí dále na jejím webu.

Nespokojeným žadatelům o kompenzační bonus proto ministerstvo financí doporučuje, aby svou situaci úředníkům podrobně vysvětlili. Pokud nestačí webový formulář, mohou v pracovních dnech využít informační linku 225 092 392. Přijde-li jim zamítavé stanovisko, mohou se proti němu ještě do 30 dnů odvolat.