„Už když jsem byl na škole, tak to v Lidové tvorbě haprovalo, a tak jsem přešel do soukromé firmy,“ vzpomíná na začátky kariéry Dudešek. Když však musela firma snižovat stavy, začal pracovat na živnostenský list.

„Rodina mě podporovala, a když zjistila, jaká je situace, pomohla mi během několika týdnů vybudovat vlastní dílnu,“ poznamenává keramik, jenž zdědil talent po mamince.

Hlavní příjem Dudeškovi zajišťuje práce na kruhu i v současnosti. Hrnčířské polotovary dodává hned několika firmám.

„Moje práce si našla odběratele sama, a nikdy jsem se proto nemusel starat o nějakou reklamu. Klientela se mi rozrostla natolik, že poslední dva roky musím některé nabídky i odmítat,“ přiznává Dudešek.

Stále výraznější část jeho práce však tvoří volná tvorba, kdy z kameniny vytváří pohádkové víly, roztodivné skřítky a celou plejádu jiných bytostí.

Díla, při jejichž tvorbě se od začátku inspiruje pohádkovými knížkami, začal původně tvořit pro známé a kamarády. Kus Dudeškovy práce je k vidění i v nedalekém Archeoskanzenu Modrá, pro který dělal nejen repliky slovanských střešních tašek, ale i například kameninové sochy ženy, lovce a bojovníka.