Podpisem smlouvy o odstranění pachové a hlukové zátěže z města do konce letošního června mělo být tamním obyvatelům zajištěno fungování místních společností v mezích stanovených hygienickými předpisy. Právě stížnosti na překračování hranic hluku ve vybraných lokalitách Bojkovic, ale i na zápach z chemických prostředků, které jsou v závodech používány, odstartovaly na konci letošního března vlnu nevole vůči dalšímu rozšiřování jednoho z podniků. Nově předloženou smlouvu však společnosti nepodepsaly. Město proto dalo podnět na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP).

„Je třeba si uvědomit, že nešlo o smlouvu o pravidelném měření, šlo o soupis bodů, které bychom byli rádi, kdyby se při případném provozování starých i nových hal dodržovaly. Nebyly to žádné nové věci, vše bylo v podstatě připomínkováno na veřejném projednávání, a pokud dojde k povolení provozu, mělo by to být nějakou součástí běžného fungování,“ upřesnil povahu předložených dokumentů iniciátor petice Jan Rumánek.

Odmítnutím požadavků, podle jeho slov, by mohly společnosti doufat, že se v budoucnu na něco pozapomene, nebo se vše bude řešit bez ohledu na čas. „Pro nás však není podstatné, zda bude něco podepsáno, ale to, zda a dokdy budou jednotlivé body splněny,“ dovysvětlil.

Ve smlouvě například bylo od firem požadováno, aby městu a obyvatelům poskytly informace o všech druzích využívaných chemických látek či o měrných a ročních emisích i odpadech, a to za období 2010 až 2017. Také by mělo být zavedeno kontinuální sledování emisí, teplot a hluku.

„Jednali jsem kvůli odmítnutí smlouvy na životním prostředí v Uherském Brodě, kde nám bylo doporučeno obrátit se na ČIŽP. Bohužel město páky na dořešení celé kauzy nemá, proto věc do rukou přebere státní správa,“ sdělil starosta Bojkovic Petr Viceník. Ta by měla body především zajistit plnění bodů ze smlouvy, které lze po firmách požadovat.

Své důvody k odmítnutí čtrnácti podmínek ze strany Bojkovic a jejích obyvatel sdělili Deníku zástupci Moravia Cans. „Naše společnost provádí měření prostřednictvím autorizovaných institucí v souladu s požadavky platné legislativy České Republiky. Měření, která provádějí zástupci petičního výboru svépomocí nemůže společnost Moravia Cans a.s., s ohledem na zákonné normy, považovat za závazná. Považujeme za správné dodržovat zákon a státem stanovené předpisy,“ sdělil za Moravia Cans František Míka. Ačkoliv projevilo vůli vyjádřit se také vedení další společnosti v areálu bývalé Zevety Albo Schlenk, nepodařilo se od ní Deníku ani po týdnu získat požadované odpovědi.