„Finanční správa rozšíří úřední hodiny svých územních pracovišť nad rámec obvyklých úředních hodin, a provoz podatelen bude zajištěn v termínu od 28. března do 1. dubna v čase od 8:00 až do 17:00 hodin,“ uvedla Hana Baráková z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Rozšířené úřední hodiny budou podle ní platit i na takzvaných pracovištích 2+2, kde jinak fungují dva pracovníci úřadu jen dva dny v týdnu. Tato vybraná pracoviště ale mohou mít stanoveny úřední hodiny odlišně v souvislosti s provozní dobou městských úřadů, ve kterých sídlí.

„Finanční správa organizuje ve spolupráci se starosty a na základě evidovaného zájmu také výjezdy přímo do obcí. Kompletní přehled podle jednotlivých krajů je k dispozici na stránkách financnisprava.cz,“ dodala ještě Hana Baráková.

Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro jeho odeslání je pondělí 2. května. Pokud daňové přiznání nebylo podáno do 1. dubna a za daňový subjekt jej podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání také delší, a to do pátku 1. července. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.