Majitelé, ředitelé a jednatelé dvaadvaceti společností s více než 16 tisíci zaměstnanci a ročním obratem 66 miliard korun se doposud scházeli za zavřenými dveřmi.

„Od svého založení v roce 2000 se zaměřujeme na spolupráci při přípravě, aktualizaci a realizaci rozvojových strategií Zlínského kraje. Řešíme dopravní situaci, dostupnost kvalitního zdravotnictví pro všechny skupiny občanů a vytváření podmínek pro vstup kapitálu. Naši zástupci pracují i v tripartitě Zlínského kraje,“ prozradil prezident sdružení Miroslav Lukšík, který je současně i ředitelem společnosti Pozemní stavitelství Zlín.

Členové sdružení uvedli, že se v minulosti například podíleli na vzniku Zlínského kraje, lobbovali za založení Univerzity Tomáše Bati a odstartovali jednání o obnovení areálu Svitu. V současnosti se mimo jiné podílejí na záchraně učňovského školství. Tento rok také finančně podpořili vydání knihy o Krajské nemocnici Tomáše Bati. Členové SRZK se rozhodli vystupovat veřejně po své první letošní schůzi. „Chceme přispět ke kultivaci slova podnikatel,“ řekl generální ředitel firmy Rudolf Jelínek Pavel Dvořáček. Stejný názor měl i majitel společnosti Samohýl Motor Zlín Alois Samohýl. „Rádi bychom vystupovali i pod heslem Občané sobě,“ uvedl.

Podle hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše podnikatelské špičky přímo nezasahují do konkrétního rozhodování krajských úředníků. Spolupráce s podnikateli si ale cení. „Je dobré, když rozhodující kapitáni průmyslu mají zájem podporovat rozvoj kraje, v němž působí. V současné době jsou nejvýznamnějšími oblastmi spolupráce rozvoj dopravní infrastruktury nebo vzdělávání s důrazem na celoživotní učení,“ sdělil Lukáš.

Členové sdružení spolupracují s vedením krajského úřadu, ale také s primátory a starosty měst a obcí. Zájmy regionu hájí i při jednáních na ministerstvech a v parlamentu.

Lukšík ale zdůraznil, že v žádném případě nesledují politické cíle. „Jsme apolitickým sdružením,“ upozornil.

Ve fungování SRZK nevidí žádný problém protikorupční organizace Transparency international (TI). „Samozřejmě že je potřeba, aby sdružení fungovalo průhledně a bylo známo, co se snaží prosazovat,“ uvedl ředitel TI ČR David Ondračka.

Členy Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje jsou majitelé, ředitelé a jednatelé společností Barum Continental, Centroprojekt, Mezservis, Pozemní stavitelství, MSI, Elmatherm Kroměříž, Slovácké strojírny, Samohýl Motor Zlín, TES Vsetín, Fatra Napajedla Aliachem, Univerzita T. Bati Zlín, Nadace T. Bati, Teplárna Otrokovice, Česká zbrojovka, Rudolf Jelínek, Imos Group, Chropyňská strojírna, Colorlak, Hamé Babice, DEZA, Lázně Luhačovice a ON Semiconductor.

Martin Lavay