„Nejsou ale reakcí na finanční krizi, byly plánovány dlouhodobě,“ informoval o situaci ve firmě mluvčí společnosti Michal Moroz. Z funkce bezpečnostního ředitele byl odvolán Kamil Ružák, na jeho místo byl jmenován Ladislav Koníček, který zároveň zastává pozici personálního ředitele společnosti. Z funkcí ředitele pro výzkum a vývoj a výrobního ředitele byli odvoláni Ladislav Skoupý a Karel Bařinka. Na pozici technického ředitele se nově objevil Radek Hauerland. Výrobním ředitelem se stal Vlastimil Ježek, který přešel ze společnosti Toshulin. V představenstvu skončili Skoupý i Bařinka, na jejich místa byli zvoleni Petr Dvořáček a Jaroslav Hruška. Dozorčí radu opustili Ružák a také Irena Urbanová. Na jejich místa byli zvoleni Lubomír Hulín a Antonín Wzatek. Z funkce jednatele společnosti byl odvolán Ružák, nahradil ho Hruška.

Michael Lapčík