„Byla to velmi vydařená sokolská akce celostátního významu v rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky. Hromadných vystoupení se zúčastnilo přes třináct tisíc cvičenců všech věkových kategorií v jedenácti skladbách z celé republiky,“ konstatoval starosta župy Komenského Jaroslav Valda.

Ze Zlínského kraje cvičilo na stadionu pražské Slavie v Edenu 750 cvičenců, z toho župa Komenského měla 370 cvičenců, župa Hanácká 150 cvičenců a župa Valašská 230 cvičenců.

„Nejvíce zastoupenou skladbou našimi cvičenci byla Cesta, kde se ze župy Komenského představilo 72 žen,“ spočítal starosta.

„Náklady spojené s pobytem včetně cesty si účastníci hradili z vlastních prostředků, což dokazuje vysokou morálku v duchu sokolských tradic,“ upozornil Valda. "Reprezentace Zlínského kraje na tomto sletu byla možná také za finanční podpory Zlínského kraje, kterému tímto všichni účastníci děkují," dodal starosta.