Aktu předcházela několikaměsíční usilovná práce, kdy museli učitelé absolvovat několik workshopů a vypracovat metodiku o rozvoji finanční gramotnosti, která je hlavním smyslem celého projektu. Metodika musela být navíc schválená odborných garantem projektu.

„Finanční gramotnost je znalost toho, jakou hodnotu peníze pro člověka mají, jak s nimi dokážou žáci hospodařit a jak vůbec peníze fungují v oběhu a všude kolem nás. Náš školní vzdělávací program na toto klade velký důraz,“ uvedl ředitel Základní školy UNESCO Jan Vorba.

Tamní škola vyučuje finanční gramotnost v osmém ročníku jako samostatný předmět.

„Udělení certifikátu Českou národní bankou vnímám jako velkou motivaci do další práce. Určitě to není konečná a budeme se snažit nadále rozvíjet u žáků povědomí o finančním světě,“ dodala učitelka finanční gramotnosti Eva Motyčková.

V budoucnu čeká na žáky v této oblasti ještě celá řada vzdělávacích aktivit, první budou například přednášky odborníků zaměřené na problematiku pojištění.