O tom, že chodit do Sokola má na Slovácku a ve Zlíně více než stoletou tradici nikdo nepochybuje. Výsledky ankety Sokol roku za loňský rok prozrazují, že šikovnost jihomoravských cvičitelů je vysoce hodnocena i ve zbytku republiky. Kostka a Maňásková to vrchovatě naplňují.

Odchovanec Sokola Malenovice Petr Kostka se po letech se vrátil k práci v jednotě a během roku vytvořil novou aktivní skupinu cvičitelů nejmladšího žactva i mladších žákyň a rozšířil tak stávající aktivní cvičitele o nové členy. „Kvalitně připravil své svěřence na župní závody všestrannosti a doprovázel je i na finále do Prahy,” ocenila porota ceny Radky Daňkové. Ta je určena mladým cvičitelům do 35 let.

„Cílem je ocenit práci těch služebně mladších cvičitelů a motivovat je v jejich další práci. Velice si vážíme toho, že se se z původních cvičenců stávají postupně cvičitelé, kteří své znalostí a především zápal pro sokolskou myšlenku předávají mladším generacím. Jedině tak můžeme udržet náš spolek v chodu,” říká starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Kostka mimo jiné zapojil jednotu do projektu Hýbeme se hezky česky a Malenovice vyhrály hlasování řetězce Penny. Dále zajistil Den otevřených dveří a pomáhal s nácvikem a přípravou soutěže TeamGym mladších žákyň. „Petr je aktivní a oblíbený cvičitel a výborný organizátor. Pro Sokolskou jednotu Malenovice a Sokol je velkým přínosem jako cvičitel i jako člověk,“ uvádí se v nominaci.

Maňásková je podle hodnocení obětavou místonáčelnicí jednoty a spolehlivou oporou cvičitelského kolektivu. „Daří se jí motivovat nové cvičitele a stará se o cvičitelský kolektiv příkladně. V letošním roce se jí povedlo přivést čtyři nové cvičitelky. Vede také dvě teamgymová družstva, která se pravidelně účastní republikových přeborů, a družstva všestrannosti. Pokud ji o něco požádáte, je vždy nápomocná a ochotná. V našem sokole nás dokáže okouzlit nejen svými výkony, ale i úsměvem,” psalo se o Maňáskové ve zdůvodnění nominace.

Sokolem roku opět šermíř Alexander Choupenitch

Sokolem roku 2022 se mezi jednotlivci stal stejně jako loni brněnský šermíř fleretista Alexander Choupenitch. „Jsem mile překvapen. Loni byl neolympijský rok, takže jsme všichni absolvovali rovnocenné závody. O to je cennější, že jsem obhájil a v nabité konkurenci uspěl mezi dalšími sportovci z ostatních odvětví,” řekl sokolský ambasador Choupenitch.

Basketbalové lvice Sokola Hradec Králové ovládly pořadí kolektivů mezi ženami i mládeží. Nejlepším trenérem roku se stal Ladislav Včelička z bojových sportů v Písku a zápasník volného stylu Matěj Mlčoch z Vítkovic nejlepším jednotlivcem v kategorii 19 až 23 let. Sportovní gymnastika Sokola Brno I Alice Vlková je nejlepší sportovkyní do 18 let.

Cvičitelem roku se stal Stanislav Trávníček ze Sokola Písek a kolektivem roku jsou Pomahatelé Sokola Turnov.

Box (zarážka Sokol roku 2022) – Slovácké úspěchy

Cena Radky Daňkové pro objev roku od 18 do 35 let:

1. Petr Kostka (Sokol Malenovice)

Cvičitelka roku: 1. Pavlína Maňásková (Sokol Uherské Hradiště).