„Loni jsme to poprvé dělali v Traplicích, kde bylo asi 180 dětí, teď byla účast podobná. Jenom škoda, že nemohli dorazit chlapci a dívky z dětského domova Uherské Hradiště,“ uvedl trenér a místopředseda Fotbalové akademie Zlechov Miloslav Urbanec.

Různé sportovní činnosti si vyzkoušely děti ze ZŠ a MŠ Zlechov, MŠ Jankovice a MŠ Košíky.

„Bohužel letos jsme to špatně načasovali. Jelikož na hlavní hrací ploše probíhá rekonstrukce trávníku, část stanovišť byla na umělé trávě a druhé zase na vedlejší tréninkové ploše,“ říká Urbanec.

Sportovní den byl zaměřen na ukázku práce trenérů Fotbalové akademie Zlechov, která vede děti k vlastní cestě, zaměřené na celoživotní aktivní styl s využitím sportu jako prostředku ke zlepšování a upevňování zdraví.

„Máme jiný pohled na sport než ostatní. Malé děti neučíme jenom fotbal, zaměřujeme se ale u nich na všeobecnou tělesnou přípravu,“ říká předseda FA Zlechov Pavel Klučka.

Slovácký oddíl má aktuálně 286 členů k z toho devadesát procent tvoří dětí. Klub má dva týmy přípravek a žáků, jedno družstvo dorostu a taky školičku.

„U nás víme, že profesionálním sportovcem se stane jen nepatrný zlomek lidí a naprostá většina se na vrcholové úrovni neprosadí. Proto jsme se před lety rozhodli nabídnout jinou cestu, kterou přivedeme co největší počet dětí k celoživotnímu aktivnímu životnímu stylu a k využití sportu jako prostředku ke zlepšování a upevňování zdraví. Sportem vedeme děti k snadnějšímu začlenění do kolektivu, k solidaritě a toleranci k druhým,“ tvrdí Urbanec.

„Víme, že aby mohl být sport co nejzdravější, musíme již od mala vypěstovat u dětí správné pohybové stereotypy, které umožní vykonávat konkrétní pohybový úkol při co nejmenší námaze. V této oblasti se neustále vzděláváme a zdokonalujeme. Nejedná se jen o držení těla, ale o celkové ovládání pohybu při různých činnostech,“ pokračuje.

„Naší obrovskou výhodou je, že u nás neexistuje žádný tlak na výsledky, tím pádem můžeme dělat věci po svém a v zájmu dětí,“ dodává Urbanec.

Děti ve Zlechově absolvovaly fotbalová, gymnastická, koordinační a kompenzační cvičení, dále si vyzkoušely průpravné a herní činnosti zaměřené na fotbal, házenou, volejbal, tenis, gymnastiku a hry pro děti z mateřských škol.

„Myslím, že právě takovéto akce mají smysl,“ prohlásila manažerka okresního sdružení ČUS Uherské Hradiště Jana Šátková. S ní souhlasí i předseda OFS Uherské Hradiště František Miko. „Na dětech bylo krásně vidět, jak si některé disciplíny užily a bavily je," dodal závěrem.