Hasičům přístup k hrázi nádrže zkomplikoval rozbahněný terén, kvůli němuž museli postupovat pěšky. Když ve vodě spatřili mrtvá zvířata, pustili se do ohledání terénu.

„Už za tmy jsme se pokusili najít zdroj znečištění, ale nebyli jsme úspěšní," uvedl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Další šetření úniku neznámé látky do nádrže proběhlo v neděli 29. března, kdy nádrž navštívil vedoucí pracovník oddělení státní správy v oblasti životního prostředí v Uherském Brodě.

„Ten v okolí nezjistil žádné příznaky kontaminace vod a půdy. Podle jeho sdělení se jednalo o přirozený úhyn vodních živočichů po zimním období," vysvětlil Roman Žemlička.