Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že v prostoru strojovny chlazení uniklo padesát kilogramů čpavku. Díky tomu se zapnul bezpečnostní systém a spustilo se odvětrávání budovy.

Hasiči ihned pomohli s evakuací tří desítek lidí, kteří se v budově nacházeli. Nikdo neutrpěl zranění a nebylo nutné si vyžádat na místo zdravotnickou záchrannou službu.

Hasiči nasadili C proud hasební vody, čímž místo skrápěli. K odvětrání prostor použili přetlakovou ventilaci.

Vodou naředěný čpavek následně skončil v havarijní jímce, ze které hasiči látku odčerpali do připravených nádob a ty umístili do tmavého a chladného prostoru.

Likvidaci čpavkové vody si dále již zajistí provozovatel firmy. Nakonec hasiči provedli měření detektorem na výskyt čpavku s naměřenou hodnotou 0 ppm.

Místo zásahu předali zástupci firmy a vrátili se zpět na své stanice. 

Otevřené vinné sklepy v uherskohradišťské Derfli
V Derfli se otevřely sklepy, takto to vypadalo