„Ohrozil tím zdraví a životy našich klientů, kteří musí dostat v přesně určený čas lékařem předepsané léky a injekce. Mnozí z našich klientů jsou silní diabetici, někteří jsou vážně onkologicky nemocní a potřebují zvýšenou a pravidelnou péči," vysvětlila vedoucí Charitní pečovatelské služby Terezie Fojtíková.

Podle jejích slov pečuje Charita i o umírající klienty. „Dále odebíráme krev a jiný biologický materiál, který se musí urychleně odevzdat do laboratoří. Vyměňujeme a čistíme různé tělní vývody, ošetřujeme rány, někde nás čekají v domluvenou hodinu rodinní příslušníci, než odejdou například do zaměstnání, a podobně," doplnila Terezie Fojtíková.

Vozový park charity čítá 23 aut, z toho většina z nich se používá pro služby v Uherském Brodě. „Přemýšlíme o kamerách v autě, fotopasti, o sledování v rámci monitoringu města, o vlastních nočních hlídkách, zkrátka a dobře o možnostech jak tyto lidi vypátrat a pak tato jména zveřejnit," uvedl ředitel brodské charity Petr Houšť.

Policie zatím pachatele neodhalila, pracovníci charity proto žádají veřejnost o pomoc. Auta stála v ulici Karla IV. na místech vymezených k parkování. Informace, které by napomohly pátrání, lze i anonymně sdělit na vedení Oblastní charity Uherský Brod na číslo 572 630 648 nebo na Policii ČR.

„Policie případ kvalifikovala jako přestupek proti občanskému soužití. Za ten hrozí pokuta až dvacet tisíc korun," informovala mluvčí uherskohradišťských policistů Milena Šabatová. Zákon by s činem nakládal totožně i v případě, kdyby některý z klientů Charity vandalský čin skutečně zaplatil zdravotními problémy či dokonce smrtí. „Aby mohl být případ posuzován jinak, muselo by dojít k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví osob. Což v tomto případě nenastalo," doplnila Milena Šabatová.