„Vloni se celkový počet událostí ve Zlínském kraji ustálil na podobných počtech jako v letech předešlých," přiblížila ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZK) Jarmila Čičmancová.

Extrémní počasí a jeho následky společně s technickou pomocí a technickými haváriemi pak patřily mezi nejčastější důvody výjezdu hasičů v kraji. Opustit základnu v těchto případech museli hasiči ve 1996 případech.

O více než polovinu méně (893) pak byla nutná jejich pomoc po dopravních nehodách. Naproti tomu ředitelka sboru vyzdvihla, že vloni došlo k poklesu počtu požárů z 856 na 640.

„Zdá se, že lidé více dbají na požární bezpečnost a rady hasičů," konstatovala spokojeně Jarmila Čičmancová.

Nejrušnější měsíc, co do počtu zásahů, byl pro hasiče v kraji srpen, ze stejného úhlu pohledu pak byl nejklidnější závěr roku, konkrétně prosinec. Nezanedbatelné nejsou ani hodnoty, které se krajským hasičům podařilo zachránit. Oproti roku 2012 to bylo o téměř 437 milionů korun více, kdy v důsledku jejich zásahu byly uchráněny hodnoty za celkem 761 milionů korun.

Co se týká událostí, při kterých museli hasiči v kraji vloni zasahovat, tak při nich v kraji zahynulo celkem 131 osob a 974 bylo zraněno. Hasiči museli evakuovat 276 a zachránili 663 lidí.

„V přímé souvislosti s požáry bylo usmrceno celkem 7 a zraněno 29 osob," doplnila statistiku krajských hasičů za loňský rok Jarmila Čičmancová.

„Co se opravdu nezměnilo, je, že rok 2013 byl pro hasiče dalším rokem pokračujících úspor a úsporných opatření," připomněla. Jak však Jarmila Čičmancová zdůraznila, i přes omezený rozpočet se podařilo zrealizovat některé akce.

Mezi ně patří i vybudování výcvikového areálu s parkovištěm a příslušným zázemím ve stanici Zlín, a to zejména za přispění finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje a města Zlína.

„Dále jsme pořídili požární kontejnerový nosič pro stanici ve Valašském Meziříčí a nafukovací plavidlo včetně motoru pro stanici Uherský Brod a lodní přívěs pro stanici Zlín," prozradila Jarmila Čičmancová.

Podle prognózy ředitelky se personálně ani rozpočtově letošní rok nebude výrazně odlišovat od toho předešlého.

Zlín, 9.11. leden 2013

Likvidace požáru 103. budovy Svitu ve Zlíně.

Jeden z největších zásahů hasičů v novodobé historii Zlína se odehrál hned na začátku roku 2013, kdy se vznítila 103. budova v areálu Svitu. Na místě zasahovalo 54 hasičských jednotek včetně jednotek SDH a jednotek z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Likvidace požáru trvala tři dny. Škoda byla vyčíslena na téměř 400 milionů korun, hasičům se podařilo zachránit hodnoty v částce 150 milionů korun. (více čtěte ZDE)

Otrokovice, 23. ledna 2013

Záchrana osob ze zříceného stavebního jeřábu v Otrokovicích.

Záchrana osob ze zříceného stavebního jeřábu v Otrokovicích. Hasiči a záchranáři měli znesnadněnou komunikaci se zraněnou osobou (jednalo se o cizího státního příslušníka italské národnosti). Tato zraněná osoba se nacházela na rameni zříceného stavebního věžového jeřábu ve výšce 7metrů. (více čtěte ZDE a ZDE)

Uh. Hradiště, 5. července 2013

Záchrana tří osob z uvázlé lodě na jezu v Kostelanech.

Záchrana tří osob z uvázlé lodi na řece Moravě v místě „ kunovského jezu". Záchranu komplikoval charakter místa nehody a rychlost toku. Hrozilo, že by mohlo dojít ke stržení člunů hasičů pod jez, proto hasiči využili lezeckého materiálu a žebříku, který byl na člun spuštěn z konstrukce nad jezem. Takto se podařilo všechny osoby rychle zachránit. (více čtěte ZDE)

Kroměříž, 2. srpna 2013

Požár výrobního objektu v Kroměříži.

Požár výrobního objektu v Kroměříži. Zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Kroměříže, Kojetína, Chropyně, Kvasic, Ratají a Hulína. Na místě bylo osm cisternových vozů a jeden automobilní žebřík. Objekt byl v době příjezdu jednotky na místo zásahu celý v plamenech včetně střechy budovy. Nebylo zřejmé, kolik je uvnitř osob a kolik hořlavin. Zásah komplikovaly i horké letní teploty. (více čtěte ZDE)

Lidečko, 25. listopadu 2013

Dopravní nehoda kamionu v Lidečku.

Dopravní nehoda kamionu. Zásah zkomplikoval fakt, že vozidlo zůstalo nakloněné nad potokem. V nádrži bylo 400 litrů nafty, které nebylo možné přečerpat. Nízké teploty pod bodem mrazu komplikovaly preventivní vytvoření a ustavení norné stěny. S těžkou technikou ZÚ Hlučín se nakonec podařilo vozidlo vyprostit.

Zlín-Kostelec, 17. prosince 2013

Dopravní nehoda autobuse MHD ve Zlíně-Kostelci.

Dopravní nehoda autobusu městské hromadné dopravy ve Zlíně-Kostelci. Autobus sjel do příkopu, kde zůstal ležet na boku se zablokovanými dveřmi. V autobuse cestovalo šestnáct lidí, a to včetně řidiče a malého dítěte. Nikdo neutrpěl žádné zranění. Hasiči zajistili odblokování dveří autobusu a cestující přestoupili do přistaveného náhradního spoje. (více čtěte ZDE)