Dali jsme si schůzku u mrtvého ramene Čerťák nedaleko bývalého cukrovaru, a byl to vskutku neutěšený pohled na seschlé pahýly stromů a pozvolna se snižující vodní hladinu.

Oba mi tehdy popisovali, co všechno je třeba udělat pro záchranu vysychající lokality a především zmiňovali nutnost odtěžení nánosů kalů přivezených z cukrovaru za minulého režimu, ale také ekologické zátěže – odpadu, jímž koryta ramen zaváželi z nedalekého podniku Colorlak.

Revitalizace slepých ramen řeky Moravy ve Starém Městě
Návrat k přírodě. Zachraňují soustavu slepých ramen řeky Moravy

Letos Staroměšťané pomalu kráčejí do finále projektu, který se mi před 18 lety zdál téměř nerealizovatelný. Je dobře, že obnovou ramen - regulovatelným připojením jejich soustavy na říční tok Moravy a výsadbou porostu na březích - zachráníme kousek přírody v blízkosti městské aglomerace.

Zároveň tak vzniká unikátní odpočinková zóna nejen pro vyznavače rybaření. Lze jen doufat, že budoucí údržba tohoto prostoru se stane samozřejmostí jak pro staroměstskou radnici, tak pro návštěvníky okolí mrtvých ramen.