Je tady prosinec, nejštědřejší měsíc v roce. Tedy alespoň z pohledu dětí, které v tomto období čeká hned dvojnásobná nadílka. Na jeho začátku ta mikulášská a čtyřiadvacátého ještě štědřejší - ježíškovská.

Kdoví ale, jak tomu bude v případě nás, dospělých. Ne všichni zaměstnavatelé totiž v chudobných časech, ve kterých se podle ekonomických ukazatelů nacházíme, budou štědří a ochotni rozdávat dvanácté a třinácté platy, vyplácet tučné prémie a pořádat honosné vánoční večírky.

Ilustrační foto.
Dopřejme Lucii pořádný lok tmavé noci

Nicméně je nutno si přiznat, že ať tak či onak, i v tomto případě se naše společnost bude dělit na dva tábory. Na ty, sedící ve vedení firem, podniků a úřadů – jimž v tichosti na účtech odměna za celoroční práci přistane – a na opačné straně barikády většinu těch, kteří se doslechnou, že nevytvořili dostatečný zisk, aby byli navíc obdarováni také.

A proto nedostanou nic, nebo v lepším případě obdrží velkorysé všimné v podobě několika stokorun či vánoční kolekce.

Jisté tedy je, že naše prosincová nálada bude do velké míry závislá na tom, s nakolik tučným bonusem nás zaměstnavatel obdaruje. Ať už to však dopadne jakkoliv, právě v tomto období bychom si měli být vědomi toho, že za peníze si nekoupíme štěstí, zdraví, lásku ani přátelství…