Další z obcí Slovácka se v těchto dnech stala nositelem zlaté stuhy, tedy absolutním vítězem soutěže Vesnice roku Zlínského kraje.

Pro rok 2023 jí je Ostrožská Lhota - nenápadná obec s ani ne 1500 obyvateli, která se nachází na úpatí kopce s poutním místem Svatý Antonínek. Pro Lhoťany je tak trochu symbolické, že krajské vítězství jejich vesnice vyhlásili 13. června, tedy v den, kdy slaví svůj svátek Antonínové a kdy se na Svatém Antonínku právě konala pouť k jejich patronovi Antonínu Paduánskému, jemuž je tamní kaple zasvěcena.

Musím přiznat, že o činorodosti i mimořádně rozmanitém spolkovém životě obyvatel Ostrožské Lhoty už nějaký pátek vím a mnohokrát jsem se o tom zmínil prostřednictvím reportáží a zpravodajských článků. O to větší radost mám z toho, že si aktivit Lhoťanů všimli i krajští porotci Vesnice roku a ocenili je.

Srdcaři. Tak ostrožskolhotský starosta s hrdostí označil své spoluobčany. A rozhodně věděl o čem mluví, protože samotná existence dvou desítek spolků v obci je sice zajímavá, ale význam pro vesnici má jen tehdy, stanou-li se taková uskupení předivem pozitivních mezilidských vztahů. A to se v Ostrožské Lhotě děje, čehož jsem byl svědkem například při setkání Lhot, kterého jsem se tam před časem účastnil. Lze to vnímat rovněž například v jejich archeologickém muzeu, vybudovaném skupinou místních archeologických nadšenců, nebo na bunkru ze 60. let minulého století, zpřístupněném veřejnosti zase jinou místní partou fandů do historie.

Faktem prostě je, že lidí zapálených a vzájemně spolupracujících v rozličných oblastech společenského života je v Ostrožské Lhotě nepřehlédnutelně a je jen dobře, že se Lhoťané svým vítězstvím mohou stát pro ostatní ukázkovou motivací.