Sto let od vzniku Československa se stalo tím zdaleka nejklíčovějším, hned po letošním výročí padesáti let od vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy na naše území, 21. srpna 1968, i v souvislosti s dalšími osmičkovými jubilei, jimiž je historie naší vlasti protkána.

Říjen 1918 přinesl jak uvědomění si naší vlastní identity a její zaštítění státností, tak i zviditelnění Čechoslováků na mezinárodní scéně.

Aktivity Masaryka, Štefánika, Beneše a dalších „mužů října“ v diplomatických i jiných vlivných kruzích v zahraničí totiž zásadním způsobem ve světě rozšířily povědomí o národě Čechů, Slováků, Moravanů a Slezanů, i o jejich snaze žít pospolu a svobodně ve své vlastní republice.