Co mi však k jeho historii jeho provozovatel - České Radiokomunikace zpočátku neprozradil, bylo to, že jeden ze stožárů vysílače za socialismu sloužil také jako rušička vysílání Západních rozhlasových stanic.

O této skutečnosti mě posléze informovalo až několik našich čtenářů. Například Mařaťan Vladimír Družbík mi sdělil, že za bolševika poslouchal Hlas Ameriky a BBC, které byly rušeny právě z Topolné.

Následně mi tuto informaci nepřímo potvrdila mluvčí Českých radiokomunikací Anna Tůmová. Ta uvedla, že v letech 1953 až 1960 byl jeden z vysílačů v Topolné upraven pro speciální provoz na kmitočtu 173 kHz.

Dlouhovlnný vysílač Topolná je jediný svého druhu v České republice. V době své největší slávy zásoboval rozhlasovým vysíláním celé Československo.
Vysílač v Topolné definitivně utichl. Co s ním bude dál?

Po tomto datu byl opět znovu vrácen svému účelu k vysílání programu Československého Rozhlasu na kmitočtu 272 kHz.

„Které stanice byly cílem rušení bohužel neumíme za České Radiokomunikace říct. V té době vysílač patřil státu a jednalo se zřejmě o politické rozhodnutí. V současné době vysílač patří společnosti CRA, jíž jsou soukromým subjektem a může se tak vyjadřovat pouze k technickým dotazům,“ sdělily mi České Radiokomunikace na vysvětlenou.

Inu, kdejaký subjekt, jehož minulost nějakým způsobem sahá do socialismu, může mít ve skříni zašité kostlivce. Rozhodně je ale férovější se k nim přiznat. Oni totiž z té skříně zpravidla vypadnou a častokrát to bývá v nejméně vhodnou chvíli…