Neměly totiž stroj, ciferník ani ručičky. Od slunečních hodin, známých z dávného středověku, k těm dnešním, poháněným atomovou energií, se vine nit času.

Na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích na Slovácku byly od roku 1841 instalovány ručně kované hodiny od neznámého autora z poloviny 18. století.

Jenže od začátku šedesát let 20. století už lidem neposkytovaly informaci o čase. Hodiny se rozhodl před dvěma roky probudit Spolek pro rekonstrukci věžních hodin Jankovice.

Pozval si akademického sochaře Petra Skálu, známého restaurátora historických hodinových strojů, který jim umí naslouchat, ale také je i opravovat.

Protože je důsledný, trpělivý a hodně toho zná, přístroj na měření času z věže jankovického kostela renovoval a probudil jej z několika let trvajícího spánku.

Přáním Jankovických je, aby opravené hodiny na věži kostela, postaveného v biedermeierovském empíru, odměřovaly lidem jen radostné dny.