Zkrátka, pátek třináctého, den zlověstný a pověstný, není mnoha lidmi oblíben. V letošním roce to není jediný pátek s číslovkou třináct. Letos to bude ještě v listopadu.

Pátek může na třináctý den v měsíci vyjít jednou, dvakrát, ale i třikrát do roka. To se naposledy stalo v roce 2015, a to v únoru, březnu a listopadu. Znovu se to stane v roce 2026.

Proč je pátek třináctého symbolem neštěstí? Spojily se totiž hned dvě zažité pověry: první souvisí s pátkem jako takovým, druhá se váže k číslu třináct.

Pátek byl dnem, kdy byl podle věrouky ukřižován Kristus. Třináctka jako symbol neštěstí je pak vysvětlována počtem účastníků poslední večeře Páně, kdy kolem stolu sedělo třináct lidí, přičemž tím třináctým byl Jidáš, který zradil Krista.

Toho pak na Velký pátek ukřižovali. Někteří lidé se v pomyšlení na číslo třináct chovají velice pověrčivě. Často si vsugerují katastrofální scénář natolik silně, že se do jisté míry vyplní. Zamykají se doma nebo při sobě nosí ochranné talismany.

Jsou také schopni hledat v ciferných součtech dat „pátků třináctých“ další a další třináctky. Smůlu by jim mohla přinést i černá kočka, křížící jejich cestu.

Nemysleme tedy dnes na to, že je pátek třináctého. Jinak se docela zbytečně připravíme o jeden pěkný a užitečný den. Tak ať je moc příjemný.